Homepage

CZ0323646 - Stříbro - štoly Dlouhý tah

Rozloha: 0.0398 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°0'56'' v.d., 49°45'27'' s.š.
Nadmořská výška: 353 - 353 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Štola na pravém břehu řeky Mže nad jezem pod městem Stříbro, cca 1 km po proudu od lávky pro pěší.  

Ekotop:

Štola v proterozoických břidlicích se žílami křemene a rud, dlouhá několik kilometrů o více patrech a několika prostorných sálech, protékaná trvale vodou. V rámci kontrol zimního výskytu netopýrů je procházena pouze cca 2 km dlouhá část, z čehož několik set metrů od vchodu se jedná o dvě patra, oddělená umělou podlahou a vydřevená, posléze o úzkou štolu s několika slepými odbočkami, v zadní části opět o několika patrech o výšce až několik desítek metrů, tato část je bez speciální techniky nedostupná. Vzhledem ke své rozsáhlosti měla několik vstupů (dnes již nefunkčních), které způsobují mírný, ale trvalý průvan.  

Biota:

Štola slouží jako zimoviště několika druhů netopýrů - netopýra velkého (Myotis myotis), n. černého (Barbastella barbastellus), n. vodního (Myotis daubentonii), n. severního (Eptesicus nilssonii), n. řasnatého (Myotis nattereri) a n. ušatého (Plecotus auritus).  

Kvalita a význam:

Jedno z druhově i početně nejbohatších zimovišť netopýrů na Plzeňsku, především netopýra černého a velkého.  

Zranitelnost:

Štola byla v minulosti poměrně hojně navštěvovaná. V roce 2002 byla zabezpečena zasypáním hlavního vchodu. Jako vletový otvor může sloužit netopýrům pouze svisle zamřížovaný vchod s úzkými mezerami (ani ten však není příliš vhodný) nebo zatím neznámý další vchod v jiné části podzemních prostor. Především z důvodu vysoké návštěvnosti je akutní i ohrožení sesuvem stropu či stěn v některých částech.  

Management:

Zabezpečit vstup takovým způsobem, aby umožňoval průlet netopýrům, přístup pro sčitatele a zabránil vstupu nepovolaným osobám (výměna mříží za jiný typ); v nejvíce ohrožených místech obnovit zetlelou výdřevu.  

Možné střety zájmu:

Povinnost zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob (řešeno především zasypáváním vchodů) či proti dalšímu propadání terénu nad štolou. Možné využití místními sdruženími ke komerčním účelům.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0398
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 1000.0398
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.019950
X12 Nálety pionýrských dřevin0.019950
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černý40
Barbastella barbastellusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Stříbro, Svinná u Stříbra  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.