Homepage

CZ0323645 - Štola Věra

Rozloha: 0.0398 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°46'38'' v.d., 49°55'1'' s.š.
Nadmořská výška: 508 - 508 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Štola v příkrém východním svahu Lazurového vrchu, na pravém břehu Kosového potoka, v PR Lazurka, v CHKO Slavkovský les, 1,5 km sev. od obce Michalovy Hory, 6 km jv. od Mariánských Lázní.  

Ekotop:

Jedná se o zalesněný vrch, převážně kulturní smrčinou na vápencovém podkladu. V širším okolí jsou pozůstatky po drobné těžbě vápence (malé lůmky, různě hluboké štoly). Vlastní štola leží v příkrém, místy až kolmém svahu, má poměrně malé ústí opatřené mříží.  

Biota:

Významné zimoviště netopýrů mnoha druhů, především netopýra velkého (Myotis myotis), dále netopýra vousatého (Myotis mystacinus), n. Brandtova (Myotis brandtii), n. řasnatého (Myotis nattereri), n. vodního (Myotis daubentonii) a n. ušatého (Plecotus auritus).  

Kvalita a význam:

Regionálně významné zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis).  

Zranitelnost:

Lazurový vrch je poměrně hojně navštěvován turisty, ale vchod do štoly Věra je uzavřen mříží, takže rušení zimujících netopýrů je minimalizováno. Možným nebezpečím je sesuv půdy v okolí a zavalení, způsobené dřívější těžební činností či případným nevhodným lesním hospodářstvím (např. nahodilá těžba).  

Management:

Ponechání v současném stavu, případně úprava zabezpečení vstupu (vylomené mříže), případně zabezpečení vnitřních prostor před zřícením (výdřeva).  

Možné střety zájmu:

Možné poškození vstupu štoly či propad při lesní těžbě (kmenem stromy, těžebními zbytky či mechanizací).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0398
Z toho prioritních naturových biotopů: 1000.0398
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.0398100A/A/-Ne
L4 Suťové lesy0.0398100A/A/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velký30-35
Myotis myotisCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Výškov u Chodové Plané  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.