Homepage

CZ0323644 - Štola Loreta

Rozloha: 0.0398 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°16'48'' v.d., 49°21'24'' s.š.
Nadmořská výška: 470 - 472 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Štola v PP Loreta, nedaleko osady Loreta, 3 km j. od Klatov.  

Ekotop:

Třípatrová štola je pozůstatkem po hlubinné těžbě vápence, štola má 2 ústí, spodní leží v blízkosti komunikace Klatovy - Týnec a je opatřena uzamykatelnými dřevěnými dveřmi s otvorem pro vlet netopýrů, horní ústí leží v rokli v kulturním lese a má podobu skruže, opatřené mřížovým poklopem.  

Biota:

Štola slouží jako významné zimoviště netopýrů, především netopýra velkého (Myotis myotis), dále netopýra řasnatého (Myotis nattereri), n. vodního (Myotis daubentonii) a n. ušatého (Plecotus auritus).  

Kvalita a význam:

Regionálně významné zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis), pravděpodobně nejvýznamnější zimoviště tohoto druhu v západních Čechách.  

Zranitelnost:

Vzhledem k blízkosti komunikace a značené turistické trasy nelze vyloučit vniknutí nepovolaných osob do štoly či znečišťování odpadky. V některých částech štoly může dojít k sesuvům horniny.  

Management:

Ponechání v současném stavu, případně úprava zabezpečení vchodů.  

Možné střety zájmu:

Zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob provedené jiným způsobem než dosud.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0398
Z toho prioritních naturových biotopů: 43.960.0175
Z toho neprioritních naturových biotopů: 33.660.0134
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 22.360.0089
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.013433.66C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.013433.66C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.017543.96D/C/-Ne
L4 Suťové lesy0.017543.96D/C/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.008922.36
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velký80-100
Myotis myotisCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Týnec u Janovic nad Úhlavou  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.