Homepage

CZ0314634 - Chýnovská jeskyně

Rozloha: 2.9897 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°50'3'' v.d., 49°25'47'' s.š.
Nadmořská výška: 539 - 558 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Jeskyně cca 1,5 km Z od obce Dolní Hořice, cca 12 km V od Tábora.  

Ekotop:

Komplex podzemních prostor vytvořený výmolovou činností vody ve vápencové čočce uložené v rulách. Zvláštností jeskyně je zejména střídání 10-12 m silných vrstev bílého krystalického vápence s barevnými pruhy amfibolitů. Jeskynní systém se skládá z několika pater, ve spodní části protéká potůček a dále zde jsou nově objevené zatopené prostory. Do podzemí jsou dva hlavní přístupové otvory.
Jeskyně je od dubna do října otevřena veřejnosti.
Celková délka kontrolovaných chodeb je zhruba 400 m.  

Biota:

Zimoviště netopýrů, významné především pro netopýra řasnatého (Myotis nattereri) - jedná se o největší známé přirozené podzemní zimoviště tohoto druhu minimálně v ČR. Zjištěno i několik druhů hmyzu a stejnonožců.  

Kvalita a význam:

Regionálně významné zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis).  

Zranitelnost:

Vzhledem k režimu návštěvnosti jeskyně je rušení zimujících netopýrů minimální.  

Management:

Zachovat současný režim - tj. především zachovat klid na zimovišti (neprovádět návštěvníky v zimním období).  

Možné střety zájmu:

Nejsou očekávány, protože lokalita je vyhlášena jako národní přírodní památka.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.9897
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 2.300.0688
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.080.0025
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.010.33A/A/AAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.01000.33A/A/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.05881.96B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.05881.96B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
S3A Jeskyně přístupné veřejnosti0.00250.08A/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velký15-25
Myotis myotisCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Dolní Hořice  

Prameny:

Anděra M.Netopýří společenstva Chýnovské jeskyně na Táborsku. Ochrana přírody 49: 201-202.1994
Hnízdo, A. Z., Koutek A. (eds.)Vlastivěda Táborska, I. Okresní pedagog. středisko, Tábor.1969
Anděra M.,Zbytovský P.,Bürger P.Bat community of the Chýnovská jeskyně cave (Southern bohemia, Czechoslovakia) in 1981-1996. In: Horáček I., Vohralík V. (eds.): Prague studies in mammalogy. Charles University Press, Praha.1992
Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.