Homepage

CZ0213796 - Kolín - letiště

Rozloha: 22.3596 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°10'24'' v.d., 50°0'8'' s.š.
Nadmořská výška: 261 - 278 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Letiště 2 km JZ od Kolína při silnici na Uhlířské Janovice.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří sedimenty svrchní křídy s horninami kutnohorského krystalinika v podloží.
Geomorfologie: JV okraj Středolabské tabule.
Reliéf: Rovinatý.
Pedologie: Šedozem (tj. illimerizovaná černozem).
Krajinná charakteristika: Letiště s travnatým povrchem v rovinatém terénu.  

Biota:

Pravidelně sečený trvalý travní porost. Letová dráha má délku 895 m a šířku 150 m, travní porost je však udržován po celé ploše letiště.
Významná populace sysla obecného (Spermophilus citellus).  

Kvalita a význam:

Jedna z osmi nejvýznamnějších lokalit sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR (v současnosti evidováno celkem 26 lokalit).  

Zranitelnost:

Potenciálně je lokalita ohrožena upuštěním od stávajícího managementu (časté sečení travního porostu).
Letecký provoz jako takový nepředstavuje významný ohrožující faktor pro předmět ochrany. Přítomnost syslů není zaměstnanci aeroklubu negativně vnímána.  

Management:

V případě změny způsobu využívání (sportovní letiště) nutno zajistit údržbu nízkostébelných travních porostů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 22.3596
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
sysel obecný50
Spermophilus citellusBBAB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Pašinka, Zibohlavy  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.