Homepage

CZ0213791 - Jezera

Rozloha: 4.7252 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°25'26'' v.d., 49°36'17'' s.š.
Nadmořská výška: 396 - 403 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Dvě nádrže cca 500m Z od Trkova, cca 8 km J od Sedlčan v okrese Příbram.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří granodiority kryté písčitými půdami v důsledku zvětrávání podloží.
Geomorfologie: Rozhraní Vlašimské a Benešovské pahorkatiny.
Reliéf: Dvě mělké nádrže v mělkém údolí potoka Slabá, v mírně zvlněné krajině.
Pedologie: Území leží na pseudogleji a gleji.
Krajinná charakteristika: Dvě mělké nádrže bez stálého přítoku ve velmi mělké kotlině o výměře cca 3 ha z cca 80% zarostlé litorálními porosty.  

Biota:

Lokalitu tvoří dvě mělké nádrže s makrofyty (V1F) s okřehkem menším (Lemna minor), lakušníky (Batrachium sp.) a přilehlé litorály s orobincem úzkolistým (Typha angustifolia) a sítinou (Juncus sp.). U severněji položené nádrže plynulý přechod do luk přes porosty vysokých ostřic (M1.7). V Z části lokality je zahrnuta i mezofilní ovsíková louka (T1.1).
Okolí lokality tvoří kulturní a zčásti i přirozené louky (20%), 80% okolí tvoří agrocenózy s vtroušenými borovými háji.  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) v ČR.  

Zranitelnost:

Jiné skládky: navážení sedimentů z odbahňovaných rybníků v okolí na louky.  

Management:

Vyloučit redukci litorálních porostů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.7252
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 44.362.0963
Z toho ostatních přírodních biotopů: 17.220.814
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.511731.99B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.511731.99B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.584612.37C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.584612.37C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.814017.22B/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváC
Bombina bombinaCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Kamenice u Nedrahovic, Rovina  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.