Homepage

CZ0213789 - Jablonná - mokřad

Rozloha: 12.8579 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°9'11'' v.d., 49°39'32'' s.š.
Nadmořská výška: 427 - 445 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Cca 1 km SV od obce Jablonná, asi 7 km V od Příbrami.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří granodiority, které místy vystupují až na povrch, zvětralinový plášť tvoří lehčí písčitá půda z rozpadu těchto hornin.
Geomorfologie: Benešovská pahorkatina.
Reliéf: Mělké údolí Chobotského potoka v mírně zvlněné krajině.
Pedologie: Území leží částečně na kambizemi, částečně (směrem k toku Chobotského potoka) na gleji.
Krajinná charakteristika: V mělké kotlině jsou vytvořeny dva mokřady o celkové ploše cca 4,5 ha, oddělené od sebe tělesem polní cesty.
Mokřady s rozsáhlými litorálními porosty, v širším okolí kulturní louky, v roce 2001 částečně přeměněny na pole; nivní porosty dřevin v okolí Chobotského potoka a les.  

Biota:

Rozsáhlé mělké mokřady s výškou vodního sloupce do 0,75-1 m; větší z mokřadů (rozloha cca 4 ha) zarůstá v celé ploše přesličkou poříční (Equisetum fluviatile), okrajové partie tvoří litorál s orobincem širokolistým (Typha latifolia) a sítinou (Juncus sp.). Okolí tvoří úzký lem olšin, asi 20% obvodu tvoří vysázený dubový lesík. Menší z mokřadů (rozloha cca 0,5 ha) vznikl zatopením území nad zvýšeným tělesem komunikace. Je tvořen zatopenými stoličkami vysokých ostřic (M1.7).
V okolí obou mokřadů olšový háj, v širším okolí kosené kulturní louky, pole a les (X9A).  

Kvalita a význam:

Nejvýznamnější lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina) v České republice.  

Zranitelnost:

Ostatní zemědělské a lesnické aktivity - rozorání části luk a jejich proměna na pole.  

Management:

Udržet současný vyhovující stav, to znamená zamezit případným snahám o odvodňování a následné zemědělské využití.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 12.8579
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 6.230.8019
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.590.3337
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.80196.23D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.80196.23D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.02190.17C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.21811.69C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.09370.72C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváC
Bombina bombinaCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Horní Hbity  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.