Homepage

CZ0213785 - Horní solopyský rybník

Rozloha: 20.7986 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°23'33'' v.d., 49°39'18'' s.š.
Nadmořská výška: 387 - 398 m n. m.

Mapa:

Poloha:

2 rybníky při SV okraji obce Solopysky cca 2 km Z od Sedlčan v okrese Příbram.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří granodiority a zvětralinové pláště tohoto podloží.
Geomorfologie: Benešovská pahorkatina.
Reliéf: Dva mělké rybníky v mírně zvlněné krajině, nejvýchodnější část rybniční soustavy v okolí obce Solopysky v povodí potoka Musíku.
Pedologie: Samotné rybníky leží na gleji, v okolí se vyskytují kambizemě a pseudoglej.
Krajinná charakteristika: Dva rybníky na mokřadu bez stálého přítoku, avšak s odtokem o celkové výměře cca 15 ha. První rybník s celkovou výměrou cca 15 ha s velmi rozsáhlými litorálními porosty - 70 % výměry; druhý o celkové výměře cca 1,5 aru s porosty vysokých ostřic - M1.7 a s bohatou submersní vegetací.  

Biota:

Velmi mělké, zabahněné nádrže; litorální porost velkého rybníka tvořen převážně orobincem širokolistým (Typha latifolia), o. úzkolistým (T. angustifolia) a zblochanem vodním (Glyceria maxima), submerzní vegetace zastoupena procentuálně málo a je tvořena bublinatkou jižní (Utricularia australis). Litorální porost malého rybníčku tvoří porosty ostřic (Carex sp.), sítin (Juncus sp.) a submerzní vegetaci tvoří bohatý porost bublinatky jižní (Utricularia australis).  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) ve Středočeském kraji.  

Zranitelnost:

Zarůstání vodních ploch litorálem a sublitorálem působí pozitivně.  

Management:

Zachovat litorální porosty v současném stavu. Snížení intenzity hospodaření na velkém rybníce by bylo pozitivní. Jako žádoucí se jeví zachovat kvalitu (tedy intenzitu hospodaření) malého rybníčku pod cestou jižně od velkého rybníka, vyvarovat se zejména případného letnění.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 20.7986
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 33.917.0542
Z toho ostatních přírodních biotopů: 30.976.4425
Z toho X biotopů: 2.210.4602
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.0050.02C/C/-Ne
M2.1 Vegetace letněných rybníků0.00500.02C/C/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 7.049233.89B/B/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)6.864333.00B/B/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.18490.88B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.85804.12B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.56932.73C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod4.830323.22A/A
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.18490.88B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X12 Nálety pionýrských dřevin0.46022.21
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváC
Bombina bombinaCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Solopysky u Třebnic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.