Homepage

CZ0213626 - Suchomasty - zámeček

Rozloha: 0.0471 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°3'26'' v.d., 49°53'38'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 350 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Zámeček v obci Suchomasty (7 km j. od Berouna).  

Ekotop:

Komín v 1. patře zámečku.  

Biota:

Letní kolonie vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).  

Kvalita a význam:

Regionálně významná letní kolonie vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).  

Zranitelnost:

Potenciálně přestavba komína.  

Management:

Technické úpravy či opravy komína a dotčených prostor lze provádět jedině na základě udělené výjimky. Za přítomnosti netopýrů omezit pohyb osob na nejnižší možnou míru.
V případě potřeby zajistit odstraňování exkrementů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0471
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrápenec malý40
Rhinolophus hipposiderosCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Suchomasty  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.