Homepage

CZ0213620 - Štola Mořic

Rozloha: 0.3053 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°49'20'' v.d., 49°36'58'' s.š.
Nadmořská výška: 417 - 431 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Štola u obce Laby, 3 km jz. od obce Louňovice pod Blaníkem, 14 km jz. od Vlašimi.  

Ekotop:

Geologie: Podklad území tvoří migmatity a biotitické pararuly moldanubika.
Geomorfologie: Území leží ve Vlašimské pahorkatině.
Reliéf: Štola se nachází ve svahu nad Bořkovickým potokem v kopcovitém terénu.
Pedologie: Nevyvinuté půdy s náznaky glejů.
Krajinná charakteristika: Odvodňovací štola zlatodolu Roudný, stabilně zatopená do výšky kolem 1 m. 300 m dlouhá a přímá chodba s dvěma krátkými odbočkami vyúsťuje na břehu potoka při okraji lesa. Průměrná světlost štoly je 1,6x2 m.  

Biota:

Významné zimoviště netopýrů. Vyskytuje se zde 5 druhů netopýrů, z nichž nejvýznamnější je netopýr velký.
 

Kvalita a význam:

Významné zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis) na okraji Českomoravské vrchoviny.  

Zranitelnost:

Rušení zimujících netopýrů při vstupu lidí do podzemí.  

Management:

V případě zabezpečování prostupů do podzemních prostor dbát na vhodné provedení (prostupné pro netopýry).
 

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.3053
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 1.310.004
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 11.720.0358
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.0041.31D/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.00401.31D/C/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.035811.72
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velký15-20
Myotis myotisCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Bořkovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.