Homepage

CZ0213613 - Malešov

Rozloha: 0.0398 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°13'31'' v.d., 49°55'29'' s.š.
Nadmořská výška: 292 - 292 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Opuštěné důlní dílo 2 km s. od obce Malešov (5 km jz. od Kutné Hory, na horním konci vodní nádrže Vrchlice).  

Ekotop:

Geologie: Širší okolí tvoří horniny Kutnohorského krystalinika, především dvojslídné svory až svorové rudy, středně hrubé až hrubě šupinaté. Často se vyskytují žíly pegmatitu a polohy skarnů.
Geomorfologie: Území leží v severozápadní části Hornosázavské pahorkatiny.
Reliéf: Hrana zaříznutého údolí řeky Vrchlice, kde se nacházejí vstupy do štol.
Pedologie: Z půd zde jsou vyvinuty kambizemní pararendziny.
Krajinná charakteristika: Skarnové ložisko. Těžba železné rudy od r. 1958 s přestávkami do r. 1973. Štolové patro dolu ústí v pravém břehu Vrchlice jen několik desítek metrů pod přehradou téhož názvu. Celková délka chodeb o průměrné světlosti 1,5x2 m činí asi 500 m.  

Biota:

Významné zimoviště netopýrů.  

Kvalita a význam:

Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého (Barbastella barbastellus) v ČR.  

Zranitelnost:

Rušení zimujících netopýrů je minimalizováno, neboť v roce 2000 byl vchod do důlního díla zabezpečen mřížemi proti nekontrolovanému vstupu.  

Management:

V případě zabezpečování prostupů do podzemních prostor dbát na vhodné provedení (prostupné pro netopýry).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.0398
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černý150-200
Barbastella barbastellusBACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Malešov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.