Homepage

CZ0213610 - Křivoklát - hrad

Rozloha: 1.2208 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°52'20'' v.d., 50°2'16'' s.š.
Nadmořská výška: 250 - 251 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Hrad na okraji obce Křivoklát, cca 15 km jv. od Rakovníka.  

Ekotop:

Geologie: Břidlice, drobové břidlice a droby tepelsko - barrandienské oblasti.
Geomorfologie: Hrad se nachází na ostrohu Rakovnického potoka, geomorfologicky náleží k Lánské pahorkatině.
Reliéf:: Reliéf v nejbližším okolí je utvářen především údolím Rakovnického potoka a řeky Berounky.
Krajinná charakteristika: Okolní krajina má charakter pahorkatiny, v okolí se střídají lesní komplexy a enklávy zemědělské půdy. V sousedství se také nachází několik obcí.  

Biota:

Ve věži hradu sídlí letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis).  

Kvalita a význam:

Regionálně významná letní kolonie netopýra velkého.  

Zranitelnost:

Potenciálně rekonstrukce střech a půdních prostor.  

Management:

Technické úpravy či opravy střechy a dotčených prostor lze provádět jedině na základě udělené výjimky. Za přítomnosti netopýrů omezit pohyb osob na nejnižší možnou míru.
V případě potřeby zajistit odstraňování exkrementů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.2208
Z toho prioritních naturových biotopů: 6.960.085
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.0856.96C/C/-Ne
L4 Suťové lesy0.08506.96C/C/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velký260
Myotis myotisCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Křivoklát  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.