Homepage

CZ0213600 - Bělá pod Bezdězem - zámek

Rozloha: 1.2260 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°48'26'' v.d., 50°30'6'' s.š.
Nadmořská výška: 265 - 275 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Zámek v obci Bělá pod Bezdězem.  

Ekotop:

Krajinná charakteristika: Půda zámku v obci Bělá p. Bezdězem, zámek je postaven na okraji vyvýšené plošiny v intravilánu obce v bezlesém údolí říčky Bělá s jinak lesnatým okolím.
Geologie: Území leží v oblasti mezozoických křídových bazických pískovců a písčitých slínovců.
Geomorfologie a reliéf: Území leží v severním výběžku Jizerské tabule v údolí říčky Bělé.
Pedologie: Dno údolí je tvořeno fluvizemí, v okolí se nacházejí převážně podzoly a luvizemě.  

Biota:

Lokalita se nachází uprostřed urbanizovaného území (X1), letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis).  

Kvalita a význam:

Středně velká letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis). Jedna z nejvýznamnějších letních kolonií tohoto druhu v severních Čechách.  

Zranitelnost:

Zásahy do fauny, všeobecně - rušení letní kolonie, záměrné hubení apod.
Opravy v půdním prostoru (oprava střechy, krovů, chemické ošetření) v letním období (od 1.4. do 15.9.), tedy v době porodů a výchovy mláďat.
Stavební úpravy (například půdní vestavby) a jiné nevhodné změny v půdním prostoru.
Zamezení přístupu netopýrů na půdu, zakrytí či odstranění vletových otvorů.  

Management:

Zajištění klidu v letním období (od 1.4. do 15.9). Zamezení či výrazné snížení vzniku škod působením trusu a moči na půdní prostor budovy instalací nepropustné podlážky (například linolea) pod místo, kde se nachází letní kolonie, a pravidelné každoroční čištění a odklízení trusu v co nejkratší době po rozpadu kolonie.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.2260
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velký300-350 F
Myotis myotisCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Bělá pod Bezdězem  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.