Homepage

CZ0213084 - Vlčkovice - Dubský rybník

Rozloha: 7.8193 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°43'11'' v.d., 49°37'52'' s.š.
Nadmořská výška: 548 - 552 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází 2,5 km j. od Jankova v okr. Benešov, 6 km v. od Votic.  

Ekotop:

Geologie: Podloží lokality tvoří metamorfované horniny moldanubika - pararuly.
Geomorfologie: Území leží ve Vlašimské pahorkatině.
Reliéf: Mělká kotlina v kopcovité krajině.
Pedologie: V území převažují typické kyselé kambizemě.
Krajinná charakteristika: Dvě nádrže v mělké kotlině (jedna z nich již začíná mít charakter mokřadu) a luční komplexy.  

Biota:

Větší nádrž je využívaná k intenzivnímu chovu ryb s litorálními porosty tvořenými vegetací vysokých ostřic (M1.7); litorály tvoří cca 5% plochy nádrže.
Druhá nádrž, či spíše mokřad, o výměře cca 0,7 ha je z 80% zarostlá vegetací vysokých ostřic (M1.7). V okolí se vyskytují zachovalé vlhké louky.  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších známých lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) v okrese Benešov.  

Zranitelnost:

Chov ryb ve větším ze zmíněných rybníků.  

Management:

Zachovat současný charakter. Zamezit intenzifikaci (zvyšování násad) hospodaření.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.8193
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváC
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Broumovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.