Homepage

CZ0213077 - Suchdolský rybník

Rozloha: 10.8745 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°38'33'' v.d., 49°30'23'' s.š.
Nadmořská výška: 498 - 534 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybníček v lese a okolní les o rozloze 12 ha cca 1200 m západně od Sudoměřic u Tábora, 10 km s. od Tábora. Území leží ve středních Čechách s nepatrným přesahem do jižních Čech.  

Ekotop:

Geologie: Podklad území tvoří moldanubikum - biotitické pararuly.
Geomorfologie: Území leží ve Vlašimské pahorkatině.
Reliéf: Rybník je v mělké kotlině, lesní celek leží na širokém zaobleném vrcholu v kopcovitém terénu.
Pedologie: Na lokalitě převažují typické kyselé kambizemě.
Krajinná charakteristika: Rybník v ploché kotlině o rozloze cca 6 ha s litorálním porostem (asi 30%).  

Biota:

Litorální epilitorální porost tvoří vegetace vysokých ostřic (M1.7) a sítina (Juncus sp.). V okolí smrkový les - X9A.  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) v ČR.  

Zranitelnost:

Velice negativně působí na druh jarní vypouštění.  

Management:

Šetrné rybářské obhospodařování, nevypouštět rybník v jarních a letních měsících.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 10.8745
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.990.1085
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.10840.99B/C
T1.4 Aluviální psárkové louky0.00010.00B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Mezno

Kraj Jihočeský kraj:

Borotín u Tábora  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.