Homepage

CZ0213071 - Slavkov

Rozloha: 4.6722 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°36'24'' v.d., 49°40'57'' s.š.
Nadmořská výška: 424 - 444 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží cca 15 km jjz. od Benešova, asi 0,5 km sv. od obce Slavkov.  

Ekotop:

Geologie: Území leží na středočeském plutonu, podklad tvoří biotitické granodiority.
Geomorfologie: Na rozhraní Benešovské a Vlašimské pahorkatiny.
Reliéf: Okolí lokality má velmi členitý erozně denudační reliéf, se strukturálními suky a s útvary zvětrávání a odnosu.
Pedologie: V území se vyvinuly glejové půdy a kyselé kambizemě.
Krajinná charakteristika: Mělký rybník na mírné vyvýšenině v nadmořské výšce cca 450 m.  

Biota:

Mělký rybník s haluchou vodní (Oenanthe aquatica). V rozsáhlém litorálu se vyskytuje zejména orobinec širokolistý (Typha latifolia), puškvorec obecný (Acorus calamus) a porosty vysokých ostřic.  

Kvalita a význam:

Významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina) v regionu jižní části středních Čech, středisko rozšíření druhu pro okolní rybničnatou oblast.  

Zranitelnost:

Lokalita může být ohrožena intenzifikací rybářského hospodaření na delší dobu neobhospodařovaném rybníce.  

Management:

Šetrné rybářské obhospodařování, vyloučit myslivecký chov kachen.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.6722
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 25.151.1755
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01000.21B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.26635.69B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.621313.29B/B
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.27795.94B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Křešice u Olbramovic, Rudoltice u Vrchotových Janovic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.