Homepage

CZ0213043 - Třeštibok

Rozloha: 29.0339 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°27'4'' v.d., 49°52'37'' s.š.
Nadmořská výška: 264 - 364 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází 1 km v. od obce Luka pod Medníkem (3 km jjz. od Jílového u Prahy).  

Ekotop:

Geologie: Podklad území je tvořen starohorními bazickými vyvřelinami jílovského pásma.
Geomorfologie: Území leží v Benešovské pahorkatině.
Reliéf: Hluboce zaříznutý kaňon řeky Sázavy.
Pedologie: Lokalita je tvořena typickými kambizeměmi.
Krajinná charakteristika: Pravý břeh kaňonu Sázavy, světlý les na podkladě starohorních bazických vyvřelin jílovského pásma.  

Biota:

Území je s výjimkou skal pokryto lesem přirozené skladby. Jedná se o kyselé křídlo dubohabřin (Melampyro-Carpinetum luzuletosum) (L3.1) a o acidofilní doubravy (Luzulo-Quercetum) (L7.1). Na výchozech skal (S1.2, T3.1) se vyskytují petrofyty: sleziníky Asplenium sp. div. a kostřava Festuca pallens.  

Kvalita a význam:

Lokalita hojného výskytu Callimorpha quadripunctaria, příklad zachovalejších lesních porostů kaňonu Sázavy.  

Zranitelnost:

Ohrožení představuje především expanze rekreační výstavby.  

Management:

Je nutné udržovat rozvolněný charakter lesních porostů v jižní části lokality.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 29.0339
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.280.3726
Z toho neprioritních naturových biotopů: 73.1921.2514
Z toho ostatních přírodních biotopů: 19.755.7348
Z toho X biotopů: 5.071.4733
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.07870.27B/A/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.07870.27B/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.10853.81B/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin1.10853.81B/A/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 20.064269.10C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny20.064269.10C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.37261.28B/C/-Ne
L4 Suťové lesy0.37261.28B/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.08720.30B/A
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)0.84572.91C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy4.801916.53B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.61992.13
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.15030.51
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.15880.54
X12 Nálety pionýrských dřevin0.54431.87
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Luka pod Medníkem, Petrov u Prahy  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.