Homepage

CZ0213042 - Losinský potok

Rozloha: 0.6669 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°1'5'' v.d., 49°47'27'' s.š.
Nadmořská výška: 327 - 369 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Losinský potok 13 km sv. od Vlašimi, od jeho soutoku s Vlkovským potokem po ústí do Sázavy u Kácova.  

Ekotop:

Geologie: Podloží lokality tvoří biotitické pararuly moldanubika.
Geomorfologie: Území leží na rozhraní Hornosázavské a Vlašimské pahorkatiny.
Reliéf: Poměrně hluboké údolí potoka v kopcovitém terénu.
Pedologie: V údolí potoka glej, v okolí kambizemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o přirozeně meandrující potok o šířce 2-4 m s členitým dnem, na dně koryta se vytváří dostatek jemných bahnito-písčitých náplavů pro život mihule potoční.  

Biota:

Tok je lemován přirozenými břehovými porosty, z ryb zde žije pstruh obecný (Salmo trutta), jelec tloušť (Leuciscus cephalus), okoun říční (Perca fluviatilis) a vranka obecná (Cottus gobio).  

Kvalita a význam:

Losinský potok od soutoku se Sázavou (ř.km Sázavy 86,5) po soutok s Vlkovským potokem (ř.km 2,2) je významným biotopem mihule potoční (Lampetra planeri).  

Zranitelnost:

Lokalita je v současnosti nejvíce ohrožena znečišťujícími splachy, dále také komunálním znečištěním a v malé míře rybářským obhospodařováním (složení a početnost obsádky).  

Management:

Udržování stávajícího charakteru lokality.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.6669
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.800.0054
Z toho ostatních přírodních biotopů: 40.960.2732
Z toho X biotopů: 8.800.0587
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.0050.74C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00500.74C/C/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.00040.05D/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.00040.05D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.00200.29B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.243136.45C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.00230.34B/C
T1.4 Aluviální psárkové louky0.01021.52C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.01562.33C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.05858.77
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.00020.02
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníC
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Kácov, Polipsy, Zderadinky  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.