Homepage

CZ0213029 - Kalspot

Rozloha: 4.2386 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°1'53'' v.d., 50°7'28'' s.š.
Nadmořská výška: 367 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Mokřad mezi potokem Loděnice (Kačák) a lesem na JV okraji obce Kamenné Žehrovice 5 km JZ od Kladna.  

Ekotop:

Geologie: Rozhraní permokarbonských vrstev spodních a svrchních šedých.
Geomorfologie: Severní okraj Křivoklátské vrchoviny.
Reliéf: Mělké, v tomto místě ploché údolí potoka Loděnice.
Pedologie: Převážně glej, v okolí kambizemě.
Krajinná charakteristika: Rozlehlý mokřad na čtvrtohorních slatinných usazeninách z asi 1/3 lemovaný litorálem.  

Biota:

Rozlehlý mokřad chráněný jako přírodní památka. Dobře je vyvinut litorál (M1.1) - dominuje zblochan vodní (Glyceria maxima) a rákos obecný (Phragmites australis), dále se vyskytuje např. kosatec žlutý (Iris pseudacorus); bohatě je vyvinutý sublitorál (M1.3) - rdesty (Potamogeton sp.), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), halucha vodní (Oenanthe aquatica) i epilitorál (M1.7) - ostřice štíhlá (Carex acuta), o. trsnatá (C. cespitosa), sítina (Juncus sp.).  

Kvalita a význam:

Bohatá batrachocenóza. Na lokalitě vedle početné populace čolka velkého (Triturus cristatus), žijí i stovky jedinců kuňky ohnivé (Bombina bombina).  

Zranitelnost:

Ohroženo vypouštěním domácích kachen a hus na jezírko.  

Management:

Zachovat stávající charakter lokality, omezit přístup domácí vodní drůbeže na lokalitu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.2386
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 89.643.7997
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.07221.70C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.377432.49C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.753317.77C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.678316.00C/C
T1.4 Aluviální psárkové louky0.918521.66C/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýC
Triturus cristatusCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Doksy u Kladna, Kamenné Žehrovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.