Homepage

CZ0213028 - Kalivody

Rozloha: 13.0829 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°49'48'' v.d., 50°12'25'' s.š.
Nadmořská výška: 380 - 444 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Soustava tří rybníků a okolních mokrých luk na Bakovském potoce západně od obce Kalivody, 7 km SZ od N. Strašecí v cca 1/2 vzdálenosti mezi Slaným a Rakovníkem.  

Ekotop:

Geologie: Písčité slínovce, opuky, slíny a jíly svrchní křídy.
Geomorfologie: Jižní okraj Džbánu.
Reliéf: Poměrně hluboké údolí Bakovského potoka orientované směrem Z-V členité kopcovité krajině Džbánu.
Pedologie: Kambizem, na dolním (V) okraji fluvizem glejová.
Krajinná charakteristika: Bezlesá niva horního toku potoka v údolí mezi bukovými lesy. Na potoku jsou tři rybníky s litorálními porosty.  

Biota:

Niva horního toku potoka se třemi rybníky s litorálními porosty s rákosem obecným (Phragmites australis) a orobinci (Typha sp.). Kolem potoka jsou již dlouhou dobu nekosené louky, které zarostly rákosem obecným (Phragmites australis) (M1.1) a vysokými ostřicemi (M1.7). Hojné jsou nálety dřevin, zejména olše a vrb. Na hrázích se vyskytují doupné stromy.  

Kvalita a význam:

Významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina) ve středních Čechách a především v relativně suché oblasti Džbánu.  

Zranitelnost:

Vysekávání litorálu.  

Management:

Zachování stávajícího způsobu využívání a stávajícího charakteru lokality.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 13.0829
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.420.0562
Z toho ostatních přírodních biotopů: 47.516.2159
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.05620.42B/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.05620.42B/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.638412.52B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.29072.22C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod4.286832.76B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváC
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Kalivody  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.