Homepage

CZ0213017 - Dražská Koupě

Rozloha: 8.3782 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°54'47'' v.d., 49°30'57'' s.š.
Nadmořská výška: 542 - 550 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník na SZ okraji obce Koupě cca 7 km JZ od Březnice (okres Příbram).  

Ekotop:

Geologie: Proterozoické fylity a pozdně variské biotické až amfibolicko - biotické granodiority.
Geomorfologie: JZ okraj Benešovské pahorkatiny.
Reliéf: Mělký cca 5 ha rybník na prameništi v pahorkatinové krajině.
Pedologie: Území leží z větší části na gleji, který pokračuje jižně v okolí Kostratského potoka, v okolí kambizemě typické a pseudoglejové.
Krajinná charakteristika: Velký chovný rybník (cca 5 ha) na prameništi na granodioritovém podloží, mělký s rozsáhlými porosty litorální vegetace (Typha latifolia, Glyceria sp.). Litorál tvoří cca 40% výměry rybníka. Fytogeografický okres Podbrdsko, podokres Březnické Podbrdsko.  

Biota:

Mělký chovný rybník s rozsáhlými litorálními porosty. Širší okolí tvoří rozsáhlé agrocenózy a urbánní biotop.  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) v republice.  

Zranitelnost:

Zarůstání lokality litorální vegetací působí v tomto případě pozitivně.  

Management:

Zachovat stávající charakter lokality a způsob obhospodařování. Snížení intenzity chovu ryb by pro populaci kuňky bylo pozitivní, ale vzhledem k relativně rozsáhlým litorálním porostům není nezbytně nutné.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 8.3782
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 68.175.7118
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.77169.20B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu4.940258.96B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváC
Bombina bombinaCBCA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Koupě  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.