Homepage

CZ0213008 - Bezděkovský lom

Rozloha: 1.1419 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°53'22'' v.d., 49°34'20'' s.š.
Nadmořská výška: 547 - 550 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Granodioritový lom asi 0,7 km východně od okraje obce Bezděkov pod Třemšínem, která leží cca 2,5 km jižně od Rožmitálu pod Třemšínem (město cca 15 km jihozápadně od Příbrami ), okr. Příbram.  

Ekotop:

Geologie: Biotický až amfibolicko-biotický granodiorit.
Geomorfologie: Území leží v jižním výběžku Brdské vrchoviny, na hranicích s Benešovskou pahorkatinou.
Reliéf: Lom v mírném svahu; třetí rok zaplavený.
Pedologie: Po těžbě žuly vzniklo jezírko o rozloze cca 15 arů. Bezprostřední okolí vodní plochy tvoří volně roztroušené balvany a písčité půdy v počáteční fázi sukcese. Jezírko je plně osluněno - cca 10% výměry do 60 cm hloubky.
Krajinná charakteristika: Opuštěný granodioritový lom, podloží okolí tvoří zvětralinový plášť zmíněné horniny. Lom je obklopen poli a náletovými porosty dřevin (Pinus sp., Betula sp., Salix sp.), fytogeografický okres Podbrdsko (podokres Březnické Podbrdsko).  

Biota:

Jezírko bez litorálu. V současné době imituje litorál zatopená suchozemská vegetace (janovec, bříza).  

Kvalita a význam:

Jedna z velmi perspektivních lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) v okrese Příbram, jejíž význam zřejmě poroste. Lom je zatopený teprve 3. rokem, zdejší populace se nacházejí ve fázi kolonizace a stabilizace. Význam lokality zvyšuje fakt, že navazuje na lokalitu CZ0213064 Rožmitál pod Třemšínem a nejedná se tudíž z hlediska zdejší populace o území izolované.  

Zranitelnost:

Ohroženo možným obnovením těžby.  

Management:

Ponechat samovolnému vývoji, pokud možno zabránit záměrnému vysazení ryb.  

Možné střety zájmu:

Případné snahy o obnovu těžby.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.1419
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 16.430.1877
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.187716.43A/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Bezděkov pod Třemšínem  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.