Homepage

CZ0113001 - Obora Hvězda

Rozloha: 1.9125 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°19'25'' v.d., 50°5'4'' s.š.
Nadmořská výška: 311 - 319 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Mokřina na ssz. okraji PP Obora Hvězda na břehu Litovického (Šáreckého) potoka. Na území hlavního města Prahy, Městská část Praha 6.  

Ekotop:

Geologie: Facie černých břidlic, droby.
Geomorfologie: Území leží v Pražské plošině.
Reliéf: Terénní deprese na břehu Litovického potoka.
Pedologie: Vyvinuta je zde typická fluvizem.
Krajinná charakteristika: Mokřadní nelesní i dřevinná (olšiny, vrbiny) společenstva na břehu Litovického potoka. Louka je ohraničená potokem a okrajem lesa v oboře.  

Biota:

Vyskytují se zde vlhké pcháčové louky (T1.5), které přecházejí do porostů vysokých ostřic (M1.7). Ve V části území se vyskytuje mokřadní olšina (L1) a porosty vrb.
Významná lokalita vrkoče útlého (Vertigo angustior).  

Kvalita a význam:

Významná lokalita vrkoče útlého (Vertigo angustior).  

Zranitelnost:

Rekreační využívání bezprostředního okolí - dětské hřiště.  

Management:

Ruční kosení porostů v pozdním vegetačním období od konce srpna tak, aby nebyly poškozeny bulty.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.9125
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.750.1101
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.140.0027
Z toho ostatních přírodních biotopů: 92.441.768
Z toho X biotopů: 1.650.0317
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.00270.14B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.00270.14B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.11015.75A/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.11015.75A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.19039.95C/A
L1 Mokřadní olšiny0.237112.39A/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.06443.36B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.290815.20C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.15237.96A/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.833143.56A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.03171.65
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč útlýP
Vertigo angustiorCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Hlavní město Praha:

Liboc  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.