Homepage

CZ0723813 - Kotrlé

Rozloha: 0.4461 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°1'25'' v.d., 49°22'40'' s.š.
Nadmořská výška: 600 - 605 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází cca 5 km severovýchodně od Vsetína, v údolí Jasenky nad osadou Kotrlé.  

Ekotop:

Geologie: Podklad je tvořen převážně jílovcovými až jílovcovo-pískovcovými flyšovými sedimenty račanské jednotky, které jsou charakteristické střídáním vápnitých a nevápnitých hornin.
Geomorfologie: Lokalita spadá do Hostýnsko-vsetínské hornatiny, podcelku Vsetínské vrchy, okrsku Valašskobystřická vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu s erozně denudačním reliéfem a se stopami tří stupňů mladotřetihorního zarovnání.
Reliéf: Reliéf je svažitý, prameniště se vyskytuje v jižně orientovaném svahu.
Pedologie: V půdním pokryvu převládá kambizem dystrická, na vlastním prameništi se vytvářejí organozemě.
Krajinná charakteristika: Malé luční pěnovcové prameniště na jižním svahu. Součástí evropsky významné
lokality je i část přilehlých lesních porostů v soukromém vlastnictví.  

Biota:

Zaznamenán hojný výskyt vrkoče útlého (Vertigo angustior). Ohrožené druhy: prstnatec májový (Dactylorhiza
majalis), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vstavač mužský (Orchis mascula), ropucha obecná (Bufo
bufo). Silně ohrožené druhy: kruštík bahenní (Epipactis palustris), modrásek očkovaný (Maculinea teleius),
slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).  

Kvalita a význam:

Početně významná lokalita vrkoče útlého (Vertigo angustior).  

Zranitelnost:

Zarůstání a hromadění stařiny v případě, že by lokalita nebyla pravidelně kosena. Zarůstání dřevinami.  

Management:

Kosení luční vegetace v pozdním vegetačním období, případně odstraňování náletu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.4461
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 27.610.1232
Z toho ostatních přírodních biotopů: 45.500.203
Z toho X biotopů: 26.830.1197
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
7230Zásaditá slatiniště 0.123227.61A/A/-Ne
R2.1 Vápnitá slatiniště0.123227.61A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.3 Poháňkové pastviny0.203045.50B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X12 Nálety pionýrských dřevin0.119726.83
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč útlýP
Vertigo angustiorCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Jasenka  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.