Homepage

CZ0723423 - Skalky

Rozloha: 11.1350 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°28'56'' v.d., 49°17'44'' s.š.
Nadmořská výška: 192 - 195 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází cca 6 km V od Kroměříže, O,8 km SSZ od Záhnilic, po levé straně silnice Záhnilice - Hulín.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita se nachází na píscích až písčitých štěrcích svrchní akumulace hlavní terasy.
Geomorfologie: Lokalita spadá do podcelku Holešovská plošina. Jedná se o úpatní plošinu tvořenou neogenními a kvartérními sedimenty, skloněnou k JJZ.
Reliéf: Reliéf je plochý, nadm. výška se pohybuje okolo 195 m.
Pedologie: V půdním pokryvu se vytváří kambizem arenická.
Krajinná charakteristika: Mokřad v nivě Rusavy.  

Biota:

Podmáčená půdní deprese s porostem rákosin a třtiny na okraji Záhlinických rybníků s výskytem kuňky ohnivé (Bombina bombina).  

Kvalita a význam:

Stála populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) v oblasti střední Moravy.  

Zranitelnost:

Vzhledem k návaznosti na další území s výskytem kuňky je zde další vývoj populace kuňky ohnivé perspektivní.  

Management:

V případě nadměrného zárostu vytvoření mělkých tůní.  

Možné střety zájmu:

S případnou změnou rybářského hospodáře nutná domluva a spolupráce. Dosud bez konfliktu.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 11.1350
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivá101-500
Bombina bombinaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Hulín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.