6.11.2012

Evropská Komise vydala metodický materiál „Inland Waterway Transport and Natura 20001“ (Vnitrozemská vodní doprava a Natura 2000). Cílem dokumentu je informovat jakým způsobem je možné sladit požadavky na ochranu lokalit soustavy Natura 2000 s požadavky na vnitrozemskou vodní dopravu a jaká legislativní opatření je potřeba při prosazování výstavby nebo modernizaci vnitrozemské vodní dopravy dodržet tak, aby nebyly ohroženy lokality soustavy Natura 2000 ani porušeny závazky plynoucí z přírodních směrnic a rámcové směrnice o vodách.
Dokument shrnuje postoj Evropské komise k výkladu řešené problematiky, neukládá však žádné nové požadavky ani nemírní požadavky vyplývající ze stávajících legislativních dokumentů. Metodika nepředstavuje jednoznačný návod, jak postupovat při slaďování požadavků na ochranu přírody a vnitrozemské lodní dopravy pro konkrétní případy – spíše ukazuje na příkladech dobré praxe, jak se konfliktům vyhnout nebo jak je efektivně vyřešit.
Dokument je určen především státní správě, investorům a naturovým hodnotitelům.


V jednotlivých kapitolách dokument:
- shrnuje požadavky evropské legislativy na ochranu přírody (přírodní směrnice, které ukotvují soustavu Natura 2000, rámcová směrnice o vodách, směrnice EIA/SEA), které jsou vztaženy k politice „Trans-European Transport Networks and promotion of inland navigation (NAIADES)“ (Trans-Evropská přepravní síť a podpora vnitrozemské navigace);
- popisuje význam řek z hlediska biodiverzity i jejich možného využití pro vodní dopravu;
- shrnuje výhody integrovaného přístupu k řekám, které umožní takové řešení, které maximalizuje využití řek pro vodní dopravu s minimálními důsledky pro biodiverzitu.


Významnou kapitolou je podrobné vysvětlení Komise jak postupovat při hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 v souladu s článkem 6 směrnice o stanovištích (do českého právního řádu implementováno zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, především v §45g a §45i).1) European Commission, 2012: Inland Waterway Transport and Natura 2000. 122p.


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.