12.7.2012
AOPK ČR vytvořila dokument „Vrstvy lokalit soustavy Natura 2000“, který popisuje přípravu a obsah vrstev soustavy Natura 2000 v ČR.
 
Úvodní část velmi stručně seznamuje se soustavou Natura 2000 a procesem vyhlašování soustavy na území ČR. Kapitola Vrstvy lokalit soustavy Natura 2000 popisuje přípravu vrstev soustavy Natura 2000 a specifikuje jednotlivé atributy vrstvy poskytované AOPK ČR. Součástí dokumentu je určení mezní odchylky přesnosti zákresů hranic evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO), která je důležitá pro následné aktivity, v nichž je potřeba určit přesné vedení hranice lokality. Příkladem může být podmínka 100% překryvu porostní skupiny a lokalit soustavy Natura 2000 pro poskytnutí dotací na hospodaření v lesích, nacházejících se v soustavě. Vzhledem k tomu, že porostní skupiny jsou vymezovány odlišným způsobem nad jinými mapovými podklady a vzhledem k mezní odchylce při vymezování hranic soustavy Natura 2000 dochází často u hraničních porostních skupin ke zdánlivému rozdílu vedení hranic.

Hodnota mezní odchylky přesnosti zákresů hranic EVL a PO vychází z přesnosti nejméně přesného mapového podkladu, pro nějž je mezní odchylka stanovená v § 6, odst. 3 ČÚGK (1985) na 33 m, a z přesnosti zákresu odpovědným pracovníkem AOPK ČR, která je ±10 m, a činí 53 m.

Vrstvy se zákresy hranic EVL a PO jsou vedeny samostatně. Hranice EVL, vyhlášených v roce 2005, byly vymezeny nad základní mapou ČR v měřítku 1:10 000, pro EVL odborně vymezené v roce 2007 a 2009 nad ZABAGED a vše bylo digitalizováno do formátu ESRI shapefile. Hranice PO byly vymezeny nad základní mapou ČR v měřítku 1:10 000 a rovněž digitalizovány do formátu ESRI shapefile. Vrstvy lokalit soustavy Natura 2000 jsou uloženy v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP), jehož vedením je pověřena AOPK ČR. Zákresy hranic jsou aktuální k době vymezení EVL a PO. Důvodem je skutečnost, že informace o lokalitách jsou jednou ročně reportovány Evropské komisi (EK) prostřednictvím standardního datového formuláře (SDF), který slouží jako podklad pro vyhlášení evropského seznamu.

Všechny změny ve vymezení EVL i PO reportované v SDF jsou EK bedlivě sledovány a v případě jakéhokoliv zmenšení rozlohy lokalit je členský stát dotazován, z jakých důvodů ke změně došlo. EK nemusí vysvětlení členského státu přijmout. V současné době probíhají s EK jednání o možnosti zpřesnění vedení hranic s ohledem na stávající mapové podklady.

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.