28.6.2012

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh nového nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Toto nařízení vlády nahradí nařízení vlády č. 132/2005 Sb., v platném znění. Nařízení vlády č. 132/2005 Sb. bylo již dvakrát novelizováno. Protože se pro nařízení vlády nezpracovává konsolidovaný text a novelizace existují pouze v podobě novelizačních bodů na několika stech stranách, bude platné nařízení vlády z důvodu zvýšení přehlednosti nahrazeno zcela novým nařízením vlády.


Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je určit pro jednotlivé EVL nebo jejich části vhodné formy ochrany v souladu s novelizovaným zněním § 45c ZOPK, tedy s ohledem na možnost využití základní ochrany. Stávající nařízení vlády č. 132/2005 Sb. základní ochranu nereflektuje a podle jeho znění by měly být všechny EVL v celé své rozloze vyhlášeny jako ZCHÚ nebo zajištěny smluvní ochranou do šesti let od přijetí na evropský seznam (tj. do roku 2014 pro lokality z nařízení vlády č. 132/2005 Sb. a do roku 2015, resp. 2017 pro lokality doplněné nařízením vlády č. 301/2007 Sb., resp. č. 371/2009 Sb.). Přijetí nového nařízení vlády proto umožní zajistit 199 EVL prostřednictvím základní ochrany na celém jejich území (celková rozloha 14 480,4 ha) a dalších 195 EVL zčásti (na celkové výměře 113 770,6 ha). Praktickým důsledkem a pozitivním přínosem této změny je snížení počtu vyhlašovaných ZCHÚ na území EVL o 128 251 ha.


V případě, že by předkládané nařízení vlády nebylo přijato a zůstala by v platnosti stávající právní úprava, bylo by nutné vyhlásit všechny EVL v celé jejich rozloze v některé z kategorií ZCHÚ se všemi důsledky, které by z této povinnosti vyplývaly. Možnost aplikovat institut základní ochrany, která se nabízí po novelizaci ZOPK z roku 2009, by tak zůstala zcela nevyužita. Znamenalo by to významnou administrativní zátěž jak pro orgány ochrany přírody tak především pro vlastníky pozemků a další dotčené subjekty, které se procesu vyhlašování účastní. V této souvislosti by bylo také ohroženo splnění šestileté lhůty pro zajištění potřebné ochrany, která je požadována směrnicí o stanovištích a ZOPK. Formy ochrany pro jednotlivé EVL byly již s orgány ochrany přírody projednány.

Přestože se jedná o nové nařízení vlády, není možné předkládaný národní seznam jakkoliv měnit, co se týče počtu, vymezení či předmětu ochrany. Takový postup by byl v rozporu s požadavky směrnice o stanovištích, resp. s Vládou ČR schváleným národním seznamem, který byl zaslán Evropské komisi a výše citovaným rozhodnutím Evropské komise přijat do evropského seznamu.


Předkládaný návrh nařízení vlády bude nyní připomínkován dotčenými subjekty v termínu do 18.7. 2012.


Informaci o navrhovaném nařízení vlády (NNV), text předkládaného NNV (bez příoloh) a důvodovou zprávu k NNV naleznete v Knihovně připravované legislativy.

Znění příloh NNV naleznete na http://www.mzp.cz/natura/index.html.

Na stránkách MŽP naleznete ke stažení metodiku přípravy vrstvy forem ochrany a vlastní vrstvu forem ochrany, která sloužila jako odborný podklad pro změnu kategorií zvláště chráněných území v předkládané NNV.


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.