26.6.2012
Dne 19. června bylo v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK), přijato nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených na evropský seznam, a to s účinností od 4. července. Nařízení vlády je totožné s evropskými seznamy pro kontinentální a panonskou biogeografickou oblast, které schválila Evropská komise v listopadu 2010, a které vyšly v Ústředním věstníku pod čísly 2011/64/EU a 2011/86/EU v lednu 2011. Pro každou EVL je uveden její kód, rozloha (ha) a zeměpisná poloha (souřadnice středu).
Tímto nařízením vlády přestává pro EVL uvedené v nařízení vlády předběžná ochrana (viz § 45b, odst. 2 ZOPK) a ochrana EVL je zajištěna prostřednictvím zvláště chráněného území nebo, není-li toto vyhlášeno, základní ochranou dle § 45c, odst. 2 ZOPK. Na tomto místě musíme připomenout, že až do novely nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, v platném znění, jsou pro zajištění ochrany všech EVL uvažována zvláště chráněná území. Až novela tohoto nařízení vlády stanoví EVL a/nebo jejich části, které je potřeba z hlediska zajištění ochrany skutečně vyhlásit (§ 45a, odst. 2 ZOPK), a které EVL nebo jejich části tedy zůstanou chráněny základní ochranou.
Do 30 dnů ode dne vyhlášení nařízení vlády podle § 45c, odst. 1 ZOPK mají orgány ochrany přírody povinnost formou veřejné vyhlášky upozornit vlastníky těch pozemků v EVL, jejichž ochranu je podle § 45a, odst. 2 potřeba zajistit vyhlášením zvláště chráněného území, na možnost uzavření smluvní ochrany podle § 39 ZOPK. Tato povinnost vyplývá z § 45c, odst. 5 ZOPK.
Tímto nařízením vlády byla splněna jedna ze tří podmínek (více zde), aby na základě požadavku článku 4.2 směrnice o stanovištích mohly být EVL zařazené na evropský seznam vyhlášeny lokalitami SAC (Special Area of Conservation). Na národní úrovni přijetí tohoto nařízení zajišťuje požadavek na formální vyhlášení lokality.

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.