12.3.2012
Výsledkem čtyřletého projektu, na kterém pracuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, by mělo být zpracování podrobných zásad péče o všech 1082 evropsky významných lokalit. Jejich celková plocha je 785 731 hektarů a jsou součástí soustavy Natura 2000 [1]. Takzvané souhrny doporučených opatření (SDO) pomohou jedinečná místa účinně chránit.
„Vláskatec tajemný, drobná kapradina, roste v zastíněných dutinách, jeskyňkách a vodorovných policích pískovcových skal, především na dnech chladných roklí. Potřebuje vysokou vlhkost vzduchu a stabilní teplotu. Právě proto by se na místech, kde tato vzácná kapradina roste, nemělo velkoplošně těžit dřevo a zároveň by jeho část měla zůstat na místě až do úplného zetlení. Například takovýto typ doporučení pro hospodaření v evropsky významné lokalitě obsahují souhrny doporučených opatření,“ vysvětluje Pavla Peterová, koordinátorka projektu.
Platnost SDO není časově omezena, ale mimo jiné nastavuje také podmínky, za nichž je třeba dokument aktualizovat. Pro EVL, které jsou alespoň částečně překryty zvláště chráněným územím, budou SDO a plány péče uvedeny do souladu.
Projekt „Příprava souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality v České republice“ je hrazen z prostředků Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt patří do prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000. Celkový rozpočet činí téměř 40 mil., 95 % tvoří evropská dotace.
SDO pro EVL budou po odsouhlasení Ministerstvem životního prostředí předávány do Ústředního seznamu ochrany přírody (drusop.nature.cz) a zveřejněny na Portálu veřejné správy.

Poznámka:
[1] Nezbytnost přípravy SDO vyplývá z článku 6, odst. 1 směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále směrnice o stavištích) a z § 45c, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody ve znění pozdějších předpisů.


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.