27.1.2009

 

ZÁKONY
   

114/92

Zákon o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

100/2001 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
115/2000 Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
   
   
   
NAŘÍZENÍ VLÁDY
   

51/2005

kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti

147/2008

o stanovení podmínek pro poskytování dotací pro zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích (související předpisy zde)

   
   
   
Nařízení vlády, kterými se vymezují ptačí oblasti
   
687/2004 Beskydy
608/2004 Bohdanečský rybník
19/2005 Boletice
20/2005 Broumovsko
21/2005 Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
405/2009 Českobudějovické rybníky
598/2004 Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady
406/2009 Dehtář
688/2004 Doupovské hory
165/2007 Heřmanský stav - Odra - Poolší
609/2004 Hlubocké obory
686/2004 Horní Vsacko
22/2005 Hostýnské vrchy
604/2004 Hovoransko - Čejkovicko
603/2004 Jaroslavické rybníky
599/2004 Jeseníky
605/2004 Jizerské hory
679/2004 Komárov
685/2004 Králický Sněžník
600/2004 Krkonoše
684/2004 Křivoklátsko
683/2004 Labské pískovce
601/2004 Lednické rybníky
533/2004 Libavá
23/2005 Litovelské Pomoraví
24/2005 Novodomské rašeliniště - Kovářská
602/2004 Novohradské hory
532/2004 Orlické Záhoří
682/2004 Pálava
534/2004 Podyjí
25/2005 Poodří
606/2004 Rožďalovické rybníky
535/2004 Řežabinec
26/2005 Soutok-Tvrdonicko
27/2005 Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
681/2004 Šumava
680/2004 Třeboňsko
607/2004 Údolí Otavy a Vltavy
530/2004 Nádrž vodního díla Nechranice
28/2005 Východní Krušné hory
531/2004 Žehuňský rybník - Obora Kněžičky
   
Nařízení vlády pro evropsky významné lokality
   
132/2005 kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit (přílohy zde)
301/2007 kterým se mění nařízení vlády číslo 132/2005 Sb.; změny souvisí s doplněním lokalit v panonské biogeografické oblasti
371/2009 kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
208/2012 o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených na evropský seznam (více zde)
318/2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit (více zde)
93/2014 kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
73/2016 kterým se mění nařízení vlády číslo 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit (více zde)
207/2016 kterým se mění nařízení vlády číslo 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.
187/2018  o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
   
VYHLÁŠKY
   
166/2005 kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000
  příloha I Seznam typů přírodních stanovišť v zájmu evropských společenství, vyskytujících se na území České republiky
  příloha II Seznam druhů v zájmu evropských společenství, vyskytujících se na území České republiky
  příloha III Seznam způsobů, metod a prostředků zakázaných pro odchyt a zabíjení vybraných volně žijících živočichů ze skupiny bezobratlých
  příloha IV Seznam druhů ptáků, na jejichž držení, prodej a přepravu za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje se nevztahuje § 5A odst.1 písm.E)
390/2006 kterou se mění vyhláška č.166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
175/2006 kterou se mění vyhláška č. 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
64/2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
   
   
   
SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŽP
   
81/2008 Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu
82/2008 Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu

66/2009

Sdělení MŽP ze dne 26. února 2009 o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu
   
 
   
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽP
   

č. 2/2006

Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

č. 4/2008

Pro uzavírání smluv o chráněném území nebo památném stromu podle §39 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

 

 

     DALŠÍ   seznam autorizovaných osob                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.