22.4.2008

Ptačí oblast je totožná s národní přírodní rezervací Řežabinec, Řežabinecké tůně o rozloze 111 ha. Podstatnou část této oblasti tvoří rybník Řežabinec s katastrální výměrou 104,5 ha, Tento největší rybník na Písecku byl založen v roce 1524 a od té doby s menšími přestávkami využíván k chovu ryb. Jeho hladina leží v nadmořské výšce 371,28 m. Jedná se o mělký rybník s hloubkou okolo 1 m a bohatými porosty rákosu a zbytky rozsáhlých porostů ostřice vyvýšené (Carex elata) v jihozápadní zátoce, které jsou dnes zčásti odumřelé, změnily se na velmi ploché ostrůvky, porostlé zčásti dvojzubcem, zčásti holé. Tyto ostrůvky jsou na jaře hnízdištěm kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus). Východně od rybníka se za hrází z vátého písku nacházejí tůně, které jsou pozůstatkem dřívější těžby písku. Lokalita je obklopena poměrně intenzivně využívanou zemědělskou krajinou.

Protože při vyhlášení ochrany rybníka Režabinec v roce 1949 nebylo omezeno rybářské obhospodařování, došlo v 70. a 80. letech 20. století k značnému zvýšení produkce ryb. Silné rybí obsádky nejenže zlikvidovaly ponořené a plovoucí rostliny, ale silně zredukovaly i tvrdé příbřežní porosty, k čemuž přispěla i zvýšená vodní hladina. Rovněž se snížila početnost vodních bezobratlých živočichů, důležité potravy pro mnohé vodní ptáky. V současné době je chov ryb usměrňován plánem péče, který stanovuje druhovou skladbu a množství vysazených ryb s cílem napomoci obnově porostů vodních rostlin a vzniku podmínek pro pestré společenstvo vodních organismů. K tomu má přispět i etapovité oplocování vybraných úseků rákosin jako ochrana před kapry a labutěmi.

V průběhu 90. let 20. století bylo na lokalitě zjištěno 166 druhů ptáků, z toho 87 hnízdících. Na jaře a zejména koncem léta a na podzim je Řežabinec významným shromaždištěm vodních ptáků. Jediným předmětem ochrany ptačí oblasti je shromaždiště husy velké (Anser anser) v době od července do října, na které se slétá až kolem tisícovky, vzácně i přes 2 000 husí. Podobně se na rybníku shromažďují kachny, např. v červnu až 300 kopřivek obecných (Anas strepera), převážně samců před odletem na pelichaniště. V některých letech bývají početná hejna kopřivek pozorována i na podzim, obvykle se však dlouho nezdrží. Husy velké i kopřivky na rybníku také hnízdí v počtu kolem 20 párů, resp. 20-40 párů.

Na lokalitě pravidelně hnízdí několik druhů přílohy I směrnice o ptácích, např. moták pochop (Circus aeruginosus), chřástal kropenatý (Porzana porzana), chřástal malý (Porzana parva), rybák obecný (Sterna hirundo), ale žádný z nich nesplňuje kritérium pro ptačí oblast.

Významným druhem je potápka černokrká (Podiceps nigricollis), jejíž kolonie až kolem 50 párů je jednou z největších v jižních Čechách. Početnost druhu se zvýšila po roce 1994, což je zřejmě reakce na snížení intenzity rybářského hospodaření.

Zdroj informací:
Pykal, J. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Řežabinec. Dep. AOPK ČR, Praha, 4 pp.


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.