28.2.2008
Ochrana typů přírodních stanovišť ve vztahu k hospodaření v lesích byla dlouhodobě a živě diskutovanou otázkou. Na začátku hledání jejího řešení bylo vhodné nahlédnout na jednotlivé mapované biotopy okem lesnické typologie a potažmo hospodářské úpravy lesů jako nástroji  zakotvenými v platných právních normách.  Dokument publikovaný v edici Planeta 3/2004 nazvaný Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy Natura 2000 v České republice tento pohled zprostředkoval.  Formulovaná základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory a nejčastější porostní typy s odkazem na odpovídající jednotku dle Katalogu biotopů (Chytrý, Kučera, Kočí ed. 2001) pak naznačovala způsob hospodaření, při kterém by nemělo dojít k porušení základního požadavku Směrnice 92/43/EHS (dále jen Směrnice o stanovištích) – nezhoršení současného stavu.
Přetrvávající nejasnosti kolem pojetí soustavy Natura 2000 v lesích vedly v roce 2004 k ustanovení pracovní skupiny. Členy byli zástupci Ministerstva životního prostředí, Sdružení vlastníků obecných a soukromých lesů v ČR, Lesů České republiky, Vojenských lesů a statků a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  Cílem bylo prodiskutovat sporné body pojetí ochrany lesních typů přírodních stanovišť a výsledkem její téměř dvouleté činnosti jsou Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Tento dokument vzniklý na základě dohody všech zúčastněných stran byl uveřejněn v edici Planeta 9/2006 a ve Věstníku MŽP z října 2006. Nejedná se o seznam restriktivních opatření, ale podklad pro komunikací mezi ochranou přírody zodpovědnou za naplňování  Směrnice a lesním hospodářem zodpovědným mimo jiné za ekonomickou stránku hospodaření v lese.     
Na základě výše uvedených faktů je proto nutno považovat Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy Natura 2000 za překonané, a v rámci sjednocení přístupů proto doporučujeme nadále používat pouze Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, vydané v roce 2006 MŽP.

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.