4.10.2006

1. Posouzení stávajících významných ptačích území (IBA) podle kritérií C = kritérií pro určování kandidátů ptačích oblastí
V ČR bylo vyhlášeno 16 významných ptačích území o celkové rozloze cca 6 300 km2 (Hora 2000a,b, Málková & Lacina 2001). Při jejich určování byla použita následující kritéria kategorií A1 (Celosvětově ohrožené druhy), A4 (Shromaždiště), B1 (Shromaždiště) a B2 (Druhy s nepříznivým stavem z hlediska ochrany přírody v Evropě), zatímco v kategorii B3 (Druhy s příznivým stavem z hlediska ochrany přírody v Evropě, ale soustředěné v Evropě, tj. s více než 50 % populace nebo areálu druhu v Evropě) nebylo vyhlášeno žádné významné ptačí území a vybrané druhy byly použity jako doplňkové k podpoření významu území vyšší kategorie. Celkem osm významných ptačích území, tj. 50 %, se kryje s velkoplošnými chráněnými územími, i když plochy se skutečným významem pro ptáky jsou většinou menší, někdy rozložené do několika oddělených lokalit. Důvodem pro tento přístup byla od samého počátku programu IBA (r. 1989) snaha nevytvářet vedle sítě chráněných území ještě další sít´ území s jinými hranicemi. Shodné hranice umožnily jak propagaci programu IBA, tak zároveň i propagaci příslušného chráněného území. Snadněji se vysvětlovaly cíle programu a požadavky na ochranu významných ptačích území veřejnosti, vlastníkům a uživatelům pozemků, osobám rozhodujícím o územním plánování, správním orgánům, samosprávě apod. Požadavky na ochranu lokalit soustavy Natura 2000 jsou velice konkrétní, proto bylo nutné, aby příslušná opatření byla cíleně zaměřena na skutečně významné lokality. Proto se s použitím kritérií C ve velkoplošných významných ptačích územích (= velkoplošných chráněných územích) vymezovala "jádrová území". Některá území byla zahrnuta do seznamu kandidátů SPA jako celek (např. CHKO Poodří, CHKO Pálava), v jiných bylo vytýčeno jedno jádrové území (např. CHKO Křivoklátsko), v dalších několik (v CHKO Beskydy a v NP a CHKO Šumava dvě).


2. Určování významných ptačích území/kandidátů ptačích oblastí pro SPECs z přílohy I směrnice o ptácích, pro které nebyla aplikována kritéria B2 a B3 kvůli malým nebo naopak velkým celostátním populacím
Příkladem druhu s malou celostátní populací je strnad zahradní (200-300 párů), opačným příkladem lejsek bělokrký či ťuhýk obecný (v obou případech 25 000-50 000 párů). Z procesu určování kandidátů ptačích oblastí však žádný z těchto druhů nebylo možné vyřadit, stejně tak bylo nutno posuzovat rozptýleně se vyskytující druhy (např. včelojed lesní).

3. Určování významných ptačích území/kandidátů ptačích oblastí pro nové druhy
V nově přistoupených státech EU a v ostatních evropských státech nebyla,  na rozdíl od staré patnáctky států EU, vybírána významná ptačí území pro 21 druhů, které jsou uvedeny v příloze I směrnice o ptácích (Hora 2000b). Z nich bylo 11 druhů vhodných pro určování kandidátů ptačích oblastí v České republice: volavka bílá, moták pochop, tetřev hlušec, jeřábek lesní, rybák obecný, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý, strakapoud bělohřbetý, slavík modráček, lejsek malý. Početnost populací většiny z těchto druhů umožňovala určit pět nejlepších lokalit. Ty se však, až na výjimky, nacházely v původních významných ptačích územích.

4. Shromaždiště stěhovavých druhů mimo původní významná ptačí území
Kritérium "Pravidelné shromaždiště nejméně 1 % tahové populace" bylo použito pro všechna známá větší shromaždiště vodních ptáků i mimo stávající významná ptačí území. Kritéria splnily dvě nové lokality (Vodní nádrž Nechranice, Českobudějovické rybníky).


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.