4.10.2006

Kritéria, podle kterých v České republice proběhl výběr kandidátů na ptačí oblasti, jsou založena na kritériích kategorií C pro výběr významných ptačích území v Evropské unii revidovaného celoevropského seznamu IBA (HEATH & EVANS 2000), přičemž byly provedeny některé modifikace s cílem vytvořit co nejjednodušší a snadno vysvětlitelná kritéria (HORA 2000b in HORA & MARHOUL 2002):

 Sloučena byla kritéria IBA kategorií C1 a C6, protože z kategorie C1 u nás pro určování kandidátů na významná ptačí území i ptačí oblasti přicházejí v úvahu pouze 2 druhy – orel mořský (Haliaeetus albicilla) a chřástal polní (Crex crex). Samostatná kategorie jen pro dva druhy by při výběru kandidátů na ptačí oblasti byla nadbytečná a celý proces by zbytečně komplikovala.
 Sloučena byla kritéria IBA kategorií C2 a C3, protože jediným druhem přílohy I, který splňuje kritérium C2, je volavka bílá (Egretta alba).
 Vyřazena byla kategorie C5, protože u nás neexistuje žádné místo, které by splňovalo stanovené minimální počty pro tahové koridory.
Zjednodušená kritéria aplikovaná v ČR


Výsledkem uvedeného zjednodušení jsou tři kritéria (HORA & MARHOUL 2002, HORA et al. 2002):


A. Pět nejlepších lokalit pro daný druh přílohy I směrnice o ptácích při splnění následujících podmínek (kategorie IBA C6 + C1):
Lokalita hostí pravidelně nejméně 1 % celostátní populace, přičemž spodní hranice je:
 min. 3 páry u velkých druhů nepěvců;
 min. 6 párů u středních a malých druhů nepěvců;
 min. 12 párů u pěvců.
Tyto minimální počty párů jsou stanoveny především pro druhy, jejichž populace jsou velmi malé a pro něž hranice jednoho procenta je velmi nízká. Pro tahové či zimní období se počet párů násobí číslem 3.

B. Pravidelné shromaždiště nejméně 1 % tahové populace stěhovavého druhu (uvedeného i neuvedeného v příloze I směrnice) (kategorie IBA C2 a C3):
Kritérium platí jen pro shromažďující se stěhovavé vodní ptáky, pro něž tahové nebo jinak vymezené populace určil Wetland International (ROSE & SCOTT 1997, SCOTT & ROSE 1996). Minimální počty pro tahové populace lze používat pro různá roční období.

C. Pravidelné shromaždiště nejméně 20 000 stěhovavých vodních ptáků jednoho či více druhů ( kategorie IBA C4)
Doplňující pravidla


A. Pro celosvětově ohrožené druhy hranice pěti nejlepších území neplatí. Je žádoucí, aby ptačí oblasti podporovaly významnou část jejich populace.

B. Pro druhy s početnými populacemi – 3000 párů a výše (např. datel černý, lejsek bělokrký, ťuhýk obecný, žluna šedá, strakapoud prostřední, pěnice vlašská) se určují přednostně území vhodná nejméně pro jeden další druh přílohy I.

C. Při rozhodování mezi dvěma lokalitami mají přednost následující lokality:
 hostící druh v mimořádné hnízdní hustotě
 hostící větší počet kvalifikujících se druhů přílohy I
 hostící kromě kvalifikujících se druhů druhy z Červeného seznamu ptáků ČR (neuvedené v příloze I)
 zahrnující přirozená nebo polopřirozená stanoviště
 s delší historií výskytu příslušného druhu
Pokud při porovnávání rovnocenných lokalit výše uvedená doplňující kritéria nejsou dostatečná pro rozhodnutí, která z lokalit bude vybrána jako kandidát na ptačí oblast pro daný druh, může být v odůvodněných případech počet území větší něž pět. Při tomto přístupu nebyla do seznamu zařazena žádná nová lokalita, vždy se jednalo o lokality určené již pro jiný druh/jiné druhy.

D. Pro kritéria B a C omezení „pět nejlepších lokalit“ neplatí.

LITERATURA

Heath, M. F. & Evans, M. I., eds., 2000: Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation. 2 vols. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8).

Hora, J., 2000a: Významná ptačí území jako kandidáti na oblasti zvláštní ochrany. Pp. 141-150 in Hora, J., ed.: Směrnice ES o ochraně volně žijících ptáků v České republice. ČSO, Praha.

Hora, J., 2000b: Kritéria pro určování kandidátů na oblasti zvláštní ochrany. Pp. 135-140 in Hora, J., ed.: Směrnice ES o ochraně volně žijících ptáků v České republice. ČSO, Praha.

Hora, J., 2001: Výběr míst. Pp. 37-48 in Málková, P. & Lacina, D., eds.: Významná ptačí území v České republice. ČSO, Praha.


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.