12.5.2006

Biogeografický seminář přo kontinentální oblast proběhl 26. - 28. dubna 2006 v obci Darová u Plzně v ČR. Týkal se nově přistoupivších členských států: Česká republika, Polsko a Slovinsko. Pořadatelem byla Evropská komise (EK) ve spolupráci s hostitelskou zemí, v našem případě reprezentovanou Ministerstvem životního prostředí.
Seminář se odehrával za účasti zástupců vlád jednotlivých členských států, Evropské komise (dále jen EK), Evropského tématického střediska ochrany biodiverzity (ETC/BD), nevládních neziskových organizací (NNO, zástupci RNDr. František Krahulec, CSc.a RNDr. Mojmír Vlašín ), sdružení vlastníků a uživatelů půdy a nezávislých expertů.


U hodnocení návrhu národního seznamu České republiky proběhly obsáhlejší diskuse zejména u stanovišť. Nejvíce byla kritizována nedostatečná geografická koherence.

Z celkového počtu 92 druhů bylo 62 druhů hodnoceno jako dostatečně pokrytých (SUF).

Jen 14 přírodních stanovišť z celkového počtu 59 bylo dostatečně zastoupené. U pěti typů stanovišť byla vyhodnocena kategorie SCI RES. Důvodem byla např. nutnost ověření celkové rozlohy výskytu stanoviště a jeho kvality, nebo se jednalo o problémy s interpretací a klasifikací. Tři typy stanovišť (Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou a Lesostepní bory) nejsou ve stávajícím návrhu národním seznamu zastoupeny žádnou lokalitou.U mnohých stanovišť bylo výsledkem hodnocení IN MOD, což také znamená povinnost státu doplnit EVL. V několika případech bude možné doplnit nedostatečně pokryté typy stanovišť a druhy jako předměty ochrany do stávajících evropsky významných lokalit (hodnocení IN MIN).

Česká republika tedy bude muset navrhnout další EVL pro fenomény, které v národním seznamu zatím úplně chybí, a nebo jsou dle názoru EK v národním seznamu nedostatečně zastoupené. V tomto okamžiku se však nedá předjímat, jaký počet EVL bude muset být k doplnění národního seznamu navržen, aby byl považován ze strany EK za dostatečný.


Polsko navrhlo pouhá 3 % procenta z celkové rozlohy státu a proto byla hodnocena naprostá většina stanovišť i druhů jako nedostatečně pokryté. Kvůli tomu bude Polsko oficiálně vyzváno Evropskou komisí k zásadnímu doplnění návrhu národního seznamu a poté bude pouze pro ně uspořádán doplňující biogeografický seminář.

Slovinský návrh národního seznamu zahrnoval 38 % rozlohy státu. Přesto bude muset Slovinsko doplňovat nové lokality, a to na základě připomínek zástupců slovinských NNO, kteří upozorňovali především na nedostatečnost v severní oblasti Slovinska a přeshraniční návaznosti s Rakouskem. Doplňování národního seznamu ve Slovinsku se však v konečném efektu bude týkat celého území státu.


Souhrnná tabulka hodnocení českého národního seznamu pro typy přírodních stanovišť a pro druhy rostlin a živočichů
Jednání v Darovanském dvoře, zástupci Evropské komise RNDr. L. Miko, N. Hanley a zástupce českého Ministerstva životního prostředí RNDr. F. Pojer

(foto: P.Skoberne)

Zástupci české delegace z RNDr. P.Roth z Ministerstva životního prostředí a Mgr. P.Marhoul z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

(foto: P.Skoberne)

Doprovodná exkurse pro účastníky biogeografického semináře na evropsky významnou lokalitu Týřov - Oupořský potok.

(foto: N. Wernerová)

Zastávka na zřícenině Týřov s výkladem RNDr. Františka Krahulce o vegetační charakteristice okolí evropsky významné lokalitu Týřov – Oupořský potok.
(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.