Homepage

Stanoviště
15.3.2006

INTERPRETATION MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS EUR 25, April 2003, EUROPEAN COMMISSION, DG ENVIRONMENT, Nature and biodiversity, Brussels

časopis Environment for Europeans - vydává čtvrtletně Evropská komise - DG Environmnethe Environment’s

elektronické noviny Insight Brussels - týkající se směrnice o stanovištích,směrnice o ptácích, možnostech čerpá z fondů EU

brožury týkající se jednotlivých biogeografických oblastí na webu Evropské komise

Publikace vydané Evropskou komisí- např. Nature and biodiversity cases ruling of the European Court of justice

Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR:, Praha

dodatek Katalogu biotopů

edice PLANETA ROČNÍK XIV, číslo 9/2006 Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000

-NOVÉ !!!

vysvětlení

edice PLANETA ROČNÍK XII, číslo 10/2004 Natura 2000 a lesy "Problémy a příležitosti" (interpretační příručka Evropské komise) 2000 v České republice
edice PLANETA ROČNÍK XII, číslo 8/2004 Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000.

edice PLANETA ROČNÍK XII, číslo 3/2004 Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy Natura

STARÉ !!!

vysvětlení

edice PLANETA ROČNÍK XII, číslo 1/2004 Hodnocení plánů a projektů významně ovlivňujících lokality soustavy Natura 2000.
edice PLANETA ROČNÍK IX, číslo 4/2001 Péče o lokality soustavy Natura 2000.ustanovení článku 6 směrnice o stanovištích 92/43/EHS

Optimalizace sítě MZChÚ- interaktivní CD na webu

V letech 2003 - 2005 byl řešen projekt Optimalizace výsledků mapování přírodních biotopů a jejich aktuálního zastoupení na území ČR jako předmětu ochrany v současné síti maloplošných zvláště chráněných území v ČR. Na základě mapování biotopů (2001-2004) bylo je analyzováno zastoupení přírodních biotopů v dosavadní síti zvláště chráněných území a v navržené soustavě evropsky významných lokalit (EVL). Na základě této analýzy byl zpracován odborný návrh na doplnění stávající sítě MZCHÚ o nová území, v nichž se vyskytují biotopy vzácné, dosud nedostatečně stávající ochranou zajištěné, biotopy velmi reprezentativní, případně biotopy významné z hlediska regionální variability. Zpracovaný seznam návrhů území s hodnotnými biotopy, které leží mimo NP a CHKO, bude předán krajským úřadům a újezdním úřadům a bude sloužit pro přípravu vyhlášení nových MZCHÚ v těchto správních jednotkách.

Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 200 a SMARAGD (metodiky podrobného a kontextového mapování) Jiří Guth, 3. přepracované vydání, Praha, březen 2002, AOPK ČR

Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, vydala ČBS v roce 2006


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.