23.12.2005

26.-27. září 2005 se konal v maďarském Sarródu biogeografický seminář, na kterém se hodnotily předložené národní seznamy pSCI (pokud použijeme českou terminologii - návrhy evropsky významných lokalit =EVL) pro panonskou oblast. Ze srovnání s Maďarskem a Slovenskem vyšel český návrh se ctí, byl hodnocen nejlépe. Přesto bude muset Česká republika národní seznam evropsky významných lokalit doplnit.

Za nedostatečné bylo označeno zastoupení např. přírodních stanovišť vápnité sutě pahorkatin, panonské sprašové stepní trávníky, polopřirozené suché trávníky, bezkolencové louky, vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, z druhů například drsek menší, sysel obecný nebo vážka klínatka rohatá.

Velká část nedostatků bude napravena doplněním dalších předmětů ochrany ke stávajícím lokalitám českého národního seznamu, který vyšel ve Sbírce zákonů jako nařízení vlády pod číslem 135/2005 Sb. Několik málo lokalit bude nutno nově doplnit a výjimečně se bude rozhodovat o rozšíření stávajících návrhů o drobné plochy. Po odborné stránce doplnění národního seznamu zajistí Agentura ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s experty. Následně budou vedena jednání s obcemi a vlastníky pozemků v lokalitách. S přihlédnutí k výsledkům jednání bude národní seznam pro panonskou oblast upraven a předložen ke schválení Evropské komisi.


Lze očekávat, že v porovnání s ostatními státy relativně dobře vyjde i hodnocení pro českou část kontinentální biogeografické provincie. Přesto i tam je nutno realisticky počítat s vyžádanými doplněními a úpravami národního seznamu. Hodnocení pro kontinentální oblast proběhne v druhé polovině roku 2006. Orgánům ochrany přírody lze proto doporučit vyhlašování EVL za chráněná území až po definitivním odsouhlasení národního seznamu v obou biogeografických oblastech Evropskou komisí.
15.12.2005


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.