23.12.2005
Pokyny k článku 6 odst. 4 "směrnice o stanovištích" 92/43/EHS (vyjasnění pojmů "aletrnativní řešení", "naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu", "kompenzační opatření", "celková soudržnost", "stanovisko Komise") Evropská komise, 29 str., 2007/2012Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování)

Guth J., AOPK ČR, Praha, 2002


Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů


Lustyk P., Guth J., AOPK ČR, Praha 2009Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR

Kučera T., Navrátilová J. (eds.), Česká botanická společnost, Praha 2006
Natura 2000 Site Designation Process with a special focus on the Biogeographic seminars Papp D., Tóth C.; Ceeweb 2004

Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000

AOPK, Praha, 2008

Interpretation manual of European union habitats

Evropská komise, 2007
Guidelines on Wilderness in Natura 2000 Evropská komise, 2013

dodatek katalogu biotopů

Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000

edice PLANETA ROČNÍK XIV, číslo 9/2006;

podrobnosti

Natura 2000 a lesy "Problémy a příležitosti" (interpretační příručka Evropské komise) 2000 v České republice edice PLANETA ROČNÍK XII, číslo 10/2004Rámcové směrnice péče o střední les
(příloha článku z časopisu Ochrana Přírody)Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000 edice PLANETA ROČNÍK XII, číslo 8/2004
Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy Natura

edice PLANETA ROČNÍK XII, číslo 3/2004;

podrobnosti

STARÉ !

Hodnocení plánů a projektů významně ovlivňujících lokality soustavy NATURA 2000 - Metodická příručka k ustanovením článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích 92/43/EHS

edice PLANETA ROČNÍK XII, číslo 1/2004;

Péče o lokality soustavy Natura 2000 - Ustanovení článku 6 směrnice o stanovištích 92/43/EHS edice PLANETA ROČNÍK IX, číslo 4/2001
Financování Natury 2000 - příručka Evropská společenství, Belgie, 2006
Managing Natura 2000 sites: The provisions of Article 6 of the "Habitats" Directive 92/43/EEC Office for official publications of the European Communities, Luxembourg, 2000
Wind energy development and Natura 2000 European Commission, 2010, 116p.
Non-energy mineral extraction and Natura 2000 European Commission, 2010, 144p.
Těžba neenergetických nerostných surovîn a Natura 2000 Evropská komise, 146p., 2011
Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000

MŽP, 98 s., 2011

Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany přírody

Stejskal, V., Zicha, J. (2011): Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany přírody: MŽP ČR, Praha. 88 s. ISBN 978-80-7212-562-3

"Inland Waterway Transport and Natura 2000“ (Vnitrozemská vodní doprava a Natura 2000) European Commission, 2012: Inland Waterway Transport and Natura 2000. 122p.

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.