23.12.2005

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky poskytuje tato data ohledně území soustavy Natura 2000.

Data AOPK ČR jsou poskytována na základě Organizačního opatření ředitele č. 4 o poskytování informací a dat a Metodických listů 4 - Postup při poskytování informací a dat AOPK ČR.

typ dat

poskytovatel dat

hranice evropsky významných lokalit a ptačích oblastí

vektor, polygony

Ing. Alena Zelenková

mapování biotopů

vektor, polygony

pověření pracovníci AOPK ČR dle území, z kterého jsou data požadována

Příslušná data AOPK ČR poskytuje pověřený pracovník. V případě vrstvy mapování biotopů je pověřeným pracovníkem pro data z více krajů Mgr. Lucie Kratochvílová, data z jednotlivých krajů poskytují pracovníci středisek AOPK ČR v příslušných krajích. Správy CHKO data z mapování biotopů neposkytují. Sekce dokumentace přírody a krajiny (od ledna 2013 sekce vnitřních služeb a informatiky) spravuje tzv. „Katalog dat“, kde je uvedena specifikace a rozsah poskytovaných dat včetně kontaktů na pověřené pracovníky k poskytování dat.

Veškeré informace k poskytování dat naleznete zde

Proces vyřizování žádosti o data

1) Obecné informace o NATUŘE 2000 (legislativa, proces, aktuality apod.), evropsky významných lokalitách, monitoringu apod. je možné získat přímo na stránkách: www.natura2000.cz, www.nature.cz, portal.nature.cz.

2) "Jednoduché" dotazy, na které nelze najít odpovědi na uvedených internetových adresách, můžete směřovat formou e-mailu nebo telefonátu na výše uvedené osoby (poskytovatelé dat).

3) Pokud je dálková forma nedostatečná, nebo jedná-li se o velké množství dat, je žadatel odkázán na pověřeného pracovníka AOPK ČR a postupuje se podle následujícího procesu:

I. Žadatel vyplní žádost o data, kterou zašle poštou (podepsanou) na adresu příslušného pracoviště AOPK ČR.

II. Schválení žádosti provede pověřený pracovník AOPK ČR po formální kontrole žádosti a přípravě příslušného spisu.

III. Příprava dat, příprava licenční smlouvy - provádí pověřený pracovník AOPK ČR.

IV. Pověřený pracovník AOPK ČR uzavře v případě potřeby se žadatelem licenční smlouvu dle standardizovaného vzoru. Jinak jsou data poskytována pouze na základě žádosti.

V. Pověřený pracovník AOPK ČR předá data žadateli.


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.