23.12.2005

Vymezení soustavy

Výběr území soustavy NATURA 2000 musí být prováděn na základě odborných údajů (např. početnost populace u rostlinných a živočišných druhů, rozloha a zachovalost přírodního stanoviště). V soustavě má být zahrnuto nejhodnotnější území bez ohledu na vlastnické vztahy, současné hospodářské využití, sociální, hospodářské a jiné zájmy. Území soustavy NATURA 2000 mohou být vyhlášena na pozemcích vlastněných státem či soukromou osobou, v rámci již existujících chráněných územích nebo v územích dosud nechráněných.

Nejdříve je tedy potřeba zjistit, kde a kolik se daných "předmětů ochrany" (druhů rostlin a živočichů, stanovišť) v daném státě nachází. Na základě těchto údajů vytvoří členský stát seznam navžených lokalit - tzv. národní seznam pSCI (proposed Sites of Community Importance), a to zvlášť pro každou biogeografickou oblast - v ČR tedy pro kontinentální a panonskou (více informací o biogeografických oblastech).

Jak probíhal proces výběru lokalit do národního seznamu v České republice se můžete dovědět ze schématu vyhlašování EVL, v Metodice výběru lokalit a Kritériiích pro výběr ptačích oblastí.

Navržená soustava území Natura 2000 členským státem je následně přezkoumána "biogeografickým procesem posuzování návrhů členských států". Toto posuzování se tradičně děje na tzv. biogeografických seminářích (zpráva z kontinentálního BGS, hodnocení evropsky významných fenoménů pro panonskou biogeografickou oblast, pro kontinentální oblast). Jedná se o oficiální expertní jednání, které svolává a řídí Evropská Komise. Hlavním posuzovatelem odborného hlediska je Evropské tématické středisko pro ochranu biodiverzity v Paříži (ETC/BD), dále odborné národní organizace a Komisí najatí experti.

Navržená soustava může vyhovovat nárokům pro schválení v rámci soustavy Natura 2000 nebo ne (stupně hodnocení návrhů). Pokud seznam pSCI při posuzování uspěje, je tento evropský seznam lokalit publikován v Úředním věstníku Evropských společenstvích. Členský stát má následně povinnost zajistit formální ochranu na těchto lokalitách a péči o ně. Pokud Evropská Komise shledá předložený národní seznam nedostatečným, uloží členskému státu požadavky na doplnění a přepracování.

Podrobný popis celého procesu vytváření soustavy NATURA 2000 naleznete v publikaci Natura 2000 Site Designation Process.

Základní informace o soustavě NATURA 2000 v České republice naleznete zde.

Více informací o soustavě NATURA 2000 v Evropské unii naleznete na této stránce.


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.