22.12.2005

AOPK ČR zpracovala k 30.6.2003 metodické postupy výběru lokalit pSCI do národního seznamu, které stanovují jakým způsobem vyhodnotit získané údaje z mapování a podle jakých kritérií pak vybrat území pSCI pro jednotlivé druhy živočichů, rostlin a typy přírodních stanovišť. Přinášíme také oponenturu metodiky.


Metodické materiály:

Úvod do problematiky

Zadání oponentury

Příloha I. Metodiky mapování biotopů pro soustavy NATURA 2000 a SMARAGD
Příloha II. Postup při navrhování území do národních seznamů - druhy živočichů z přílohy II směrnice o stanovištích
Příloha III. Postup při navrhování území do národních seznamů - druhy mechorostů z přílohy II směrnice o stanovištích
Příloha IV. Postup při navrhování území do národních seznamů - druhy cévnatých rostlin z přílohy II směrnice o stanovištích
Příloha V.

Rámcový postup výběru lokalit do národního seznamu pro typy přírodních stanovišť z přílohy I směrnice o stanovištích

Příloha VI.

Pokyny k tvorbě přírodních komplexů

Příloha VII.

Vzorec k výběru přírodních lokalit z přírodních komplexů

Příloha VIII.

Alternativní vzorec k výběru přírodních lokalit z přírodních komplexů

MŽP zadalo 30.06. 2003 oficiální oponenturu těchto metodických materiálů odborníkům z univerzit a ústavů AV ČR. Připomínky k jednotlivým metodickým materiálům byly zpracovány formou posudků do 31.7.2003.


Posudky metodických materiálů:

RNDr. Jiří Brabec
Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.
Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Jaroslav Vojta, Ivan Suchara, Pavel Kovář
RNDr. František Krahulec, CSc.
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
RNDr.Karel Kubát, CSc.
Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
RNDr. Jiří Sádlo, CSc.
David Storch, Ph.D.
Doc. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.


AOPK ČR poté provedla vyhodnocení zaslaných doporučení a zohlednila relevantní připomínky při úpravě dalšího postupu, který byl schválen Řídící skupinou pro soustavu NATURA 2000 při MŽP.


Vypořádání připomínek oponentury


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.