19.12.2005

Obecný úvod

Ptačí oblasti jsou chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. Vznikají na základě směrnice 2009/147/ES a společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu NATURA 2000. Česká republika implementovala tuto směrnici do zákona O ochraně přírody a krajiny (114/92 Sb.) a jednotlivá ptačí území jsou v ČR vyhlašována samostatně formou nařízení vlády.

Seznam ptačích oblastí a druhů a bližší podrobnosti naleznete na těchto stránkách pod záložkou Seznam ptačích oblastí a Seznam druhů. Více informací o jednotlivých ptačích oblastech a druzích také naleznete na stránkách biomonitoringu.


Jak ptačí oblasti vznikaly?

V roce 2000 zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolupráci s Českou společností ornitologickou na přípravě návrhu ptačích oblastí pro Českou republiku. Během tří let byly shromážděny aktuální údaje o početnosti a rozšíření druhů přílohy II směrnice o ochraně volně žijících ptáků a stěhovavých druhů. Do práce se zapojily vedle desítek členů ČSO i další nevládní organizace, pracovníci Správ národních parků, Správ chráněných krajinných oblastí, okresních úřadů, muzeí apod. Bez jejich znalostí a zápalu by vytvoření kvalitního návrhu ptačích oblastí nebylo možné. Postupně bylo prověřeno několik desítek navržených lokalit, většina z nich však nesplňovala stanovená odborná kritéria. Výsledkem tříletých snah byl návrh ptačích oblastí obsahující 41 území, který byl v říjnu 2002 předán Ministerstvu životního prostředí.

V průběhu roku 2003 byla spuštěna druhá fáze vytváření soustavy ptačích oblastí - příprava podkladů pro jejich vyhlášení, které umožnila dlouho očekávaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny (v podobě samostatného zákona č.218/2004 Sb.) platná od dubna roku 2004. Zákon ustanovil ptačí oblast jako novou kategorii chráněného území a stanovil, že ptačí oblasti budou zřizovány nařízeními vlády.

Souhrnné informace o ptačích oblastech v ČR získáte z přehledové tabulky (data z roku 2005).


Jaká kritéria musí splňovat území, aby na něm mohla být ptačí oblast vyhlášena?

Směrnice o ptácích, na rozdíl od směrnice o stanovištích, neuvádí žádná kritéria pro výběr lokalit. Členské státy mají volnost při výběru nejvhodnějších míst, ale výběr musí být proveden na základě platných ornitologických kritérií.

Kritéria, podle kterých v České republice proběhl výběr kandidátů na ptačí oblasti, jsou založena na kritériích kategorií C pro výběr významných ptačích území v Evropské unii revidovaného celoevropského seznamu IBA, přičemž byly provedeny některé modifikace s cílem vytvořit co nejjednodušší a snadno vysvětlitelná kritéria. Více se o metodice výběru ptačích oblastí dozvíte z kritérií pro výběr ptačích oblastí a z určování vhodných lokalit pro ptačích oblasti.


Pro které druhy jsou ptačí oblasti vyhlašovány?

Všechny ptačí druhy jmenované v příloze I směrnice O ptácích (79/409/EHS) a všechny pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, které příloha I neuvádí, vyskytující se na území členského státu. Více podrobnosí o druzích, pro které byly ptačí oblasti navrhovány se dozvíte zde, v záložce Seznam druhů a na stránkách biomonitoringu.

 

Kde získáte informace o ptačích oblastech se dozvíte zde.


Další

Souhrny doporučených opatření

Mapa ptačích oblastí v České republice

po_cr_opraveno

1 CZ0211001 Křivoklátsko   22 CZ0811022 Beskydy
2 CZ0411002 Doupovské hory   23 CZ0721023 Horní Vsacko
3 CZ0421003 Nádrž vodního díla Nechranice   24 CZ0721024 Hostýnské vrchy
4 CZ0421004 Novodomské rašeliniště - Kovářská   25 CZ0621025 Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
5 CZ0421005 Východní Krušné hory   26 CZ0621026 Hovoransko - Čejkovicko
6 CZ0421006 Labské pískovce   27 CZ0621027 Soutok-Tvrdonicko
7 CZ0511007 Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady   28 CZ0621028 Lednické rybníky
8 CZ0511008 Jizerské hory   29 CZ0621029 Pálava
9 CZ0521009 Krkonoše   30 CZ0621030 Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
10 CZ0211010 Rožďalovické rybníky   31 CZ0621031 Jaroslavické rybníky
11 CZ0211011 Žehuňský rybník - Obora Kněžičky   32 CZ0621032 Podyjí
12 CZ0531012 Bohdanečský rybník   33 CZ0311033 Třeboňsko
13 CZ0531013 Komárov   34 CZ0311034 Údolí Otavy a Vltavy
14 CZ0521014 Broumovsko   35 CZ0311035 Řežabinec
15 CZ0521015 Orlické Záhoří   36 CZ0311036 Hlubocké obory
16 CZ0711016 Králický Sněžník   37 CZ0311037 Českobudějovické rybníky
17 CZ0711017 Jeseníky   38 CZ0311038 Dehtář
18 CZ0711018 Litovelské Pomoraví   39 CZ0311039 Novohradské hory
19 CZ0711019 Libavá   40 CZ0311040 Boletice
20 CZ0811020 Poodří   41 CZ0311041 Šumava
21 CZ0811021 Heřmanský stav - Odra - Poolší        

 

 

 


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.