19.12.2005

Obecný úvod

Ptačí oblasti jsou chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. Vznikají na základě směrnice 2009/147/ES a společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu NATURA 2000. Česká republika implementovala tuto směrnici do zákona O ochraně přírody a krajiny (114/92 Sb.) a jednotlivá ptačí území jsou v ČR vyhlašována samostatně formou nařízení vlády.

Seznam ptačích oblastí a druhů a bližší podrobnosti naleznete na těchto stránkách pod záložkou Seznam ptačích oblastí a Seznam druhů. Více informací o jednotlivých ptačích oblastech a druzích také naleznete na stránkách biomonitoringu.


Jak ptačí oblasti vznikaly?

V roce 2000 zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolupráci s Českou společností ornitologickou na přípravě návrhu ptačích oblastí pro Českou republiku. Během tří let byly shromážděny aktuální údaje o početnosti a rozšíření druhů přílohy II směrnice o ochraně volně žijících ptáků a stěhovavých druhů. Do práce se zapojily vedle desítek členů ČSO i další nevládní organizace, pracovníci Správ národních parků, Správ chráněných krajinných oblastí, okresních úřadů, muzeí apod. Bez jejich znalostí a zápalu by vytvoření kvalitního návrhu ptačích oblastí nebylo možné. Postupně bylo prověřeno několik desítek navržených lokalit, většina z nich však nesplňovala stanovená odborná kritéria. Výsledkem tříletých snah byl návrh ptačích oblastí obsahující 41 území, který byl v říjnu 2002 předán Ministerstvu životního prostředí.

V průběhu roku 2003 byla spuštěna druhá fáze vytváření soustavy ptačích oblastí - příprava podkladů pro jejich vyhlášení, které umožnila dlouho očekávaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny (v podobě samostatného zákona č.218/2004 Sb.) platná od dubna roku 2004. Zákon ustanovil ptačí oblast jako novou kategorii chráněného území a stanovil, že ptačí oblasti budou zřizovány nařízeními vlády.

Souhrnné informace o ptačích oblastech v ČR získáte z přehledové tabulky (data z roku 2005).


Jaká kritéria musí splňovat území, aby na něm mohla být ptačí oblast vyhlášena?

Směrnice o ptácích, na rozdíl od směrnice o stanovištích, neuvádí žádná kritéria pro výběr lokalit. Členské státy mají volnost při výběru nejvhodnějších míst, ale výběr musí být proveden na základě platných ornitologických kritérií.

Kritéria, podle kterých v České republice proběhl výběr kandidátů na ptačí oblasti, jsou založena na kritériích kategorií C pro výběr významných ptačích území v Evropské unii revidovaného celoevropského seznamu IBA, přičemž byly provedeny některé modifikace s cílem vytvořit co nejjednodušší a snadno vysvětlitelná kritéria. Více se o metodice výběru ptačích oblastí dozvíte z kritérií pro výběr ptačích oblastí a z určování vhodných lokalit pro ptačích oblasti.


Pro které druhy jsou ptačí oblasti vyhlašovány?

Všechny ptačí druhy jmenované v příloze I směrnice O ptácích (79/409/EHS) a všechny pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, které příloha I neuvádí, vyskytující se na území členského státu. Více podrobnosí o druzích, pro které byly ptačí oblasti navrhovány se dozvíte zde, v záložce Seznam druhů a na stránkách biomonitoringu.

Kde získáte informace o ptačích oblastech se dozvíte zde.


Další

Souhrny doporučených opatření

Mapa ptačích oblastí v České republice


(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.