18.6.2009Acts
____________________________________________________________________________________

114/92 Coll.

Act of the Czech National Council of 19 February 1992 on the Conservation of Nature and Landscape

100/2001 Coll.

Act of 23 March 2001 on environmental impact assessment and amending some related Acts (the Act on environmental impact assessment)
Government Order
_______________________________________________________________________________________

51/2005 Coll.

Government Order of 22 December 2004 laying down the species and number of birds for which special protection areas are defined

Government Orders for individual SPAs in Czech language:

687/2004 Sb.

Beskydy

608/2004 Sb.

Bohdane?ský rybník

19/2005 Sb.

Boletice

20/2005 Sb.

Broumovsko

21/2005 Sb.

Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

598/2004 Sb.

?eskolipsko - Dokeské pískovce a mok?ady

405/2009 Sb.

?eskobud?jovické rybníky

406/2009 Sb.

Dehtá?

688/2004 Sb.

Doupovské hory

165/2007 Sb.

He?manský stav - Odra - Poolší

609/2004 Sb.

Hlubocké obory

686/2004 Sb.

Horní Vsacko

22/2005 Sb.

Hostýnské vrchy

604/2004 Sb.

Hovoransko - ?ejkovicko

603/2004 Sb.

Jaroslavické rybníky

599/2004 Sb.

Jeseníky

605/2004 Sb.

Jizerské hory

679/2004 Sb.

Komárov

685/2004 Sb.

Králický Sn?žník

600/2004 Sb.

Krkonoše

684/2004 Sb.

K?ivoklátsko

683/2004 Sb.

Labské pískovce

601/2004 Sb.

Lednické rybníky

533/2004 Sb.

Libavá

23/2005 Sb.

Litovelské Pomoraví

24/2005 Sb.

Novodomské rašeliništ? - Ková?ská

602/2004 Sb.

Novohradské hory

532/2004 Sb.

Orlické Záho?í

682/2004 Sb.

Pálava

534/2004 Sb.

Podyjí

25/2005 Sb.

Pood?í

606/2004 Sb.

Rož?alovické rybníky

535/2004 Sb.

?ežabinec

26/2005 Sb.

Soutok-Tvrdonicko

27/2005 Sb.

St?ední nádrž vodního díla Nové Mlýny

681/2004 Sb.

Šumava

680/2004 Sb.

T?ebo?sko

607/2004 Sb.

Údolí Otavy a Vltavy

530/2004 Sb.

Vodní nádrž Nechranice

28/2005 Sb.

Východní Krušné hory

531/2004 Sb.

Žehu?ský rybník - Obora Kn?ži?ky


Sites of Community Importance:

132/2005 Coll.

Government Order of 22 December 2004 laying down a national list of sites of European importance (in Czech language)


Decree of the Ministry of the Environment
____________________________________________________________________________________________________________________________

166/2005 Sb.Decree of the Ministry of the Environment of 15 April 2005 implementing certain provisions of Act No 114/1992 on conservation, as amended, in connection with the creation of the NATURA 2000 network


Reproduction of information provided on this web site is authorised. Explicit, prior authorization must be obtained for other reproduction or use of all copyrighted information, be it in textual or multimedia (sound, images, software, etc.) format. Publishers who wish to make such use of copyrighted material appearing on this site should contact AOPK ČR on email: natura2000@nature.cz for licensing and co-publishing matters to have an agreement drawn up for this usage. Editorial system of this website created by RAGTOOLS.